Kalıcı Kayma Mukavemetinin Tekrarlı Kesme Kutusu Deney Yöntemi İle Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-24
Yazarlar
Ürkmez, Ahmet Rüştü
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma kapsamında kalıcı kayma mukavemeti parametrelerini belirleyebilmek için farklı kıvam limitlerine ve kil yüzdelerine sahip örselenmemiş zemin numuneleri üzerinde farklı gerilmeler altında tekrarlı kesme kutusu deneyleri yapılmıştır. Deneyler sonucunda elde edilen kalıcı kayma mukavemeti açılarının zeminlerin endeks özellikleri ile ilişkileri incelenmiştir. Pratik amaçlar doğrultusunda, kalıcı kayma mukavemeti açısını zeminlerin endeks özelliklerine bağlı olarak kolayca tahmin edebilmek için korelasyonlar geliştirilmiştir. Ayrıca tekrarlı kesme kutusu sonucuyla karşılaştırma yapmak amacıyla bir zemin numunesi üzerinde halka kesme deneyi gerçekleştirilmiştir. Deney yönteminin farklı olmasından dolayı yapılan tekrarlı kesme kutusu deney sonucunun halka kesme deneyinden büyük olduğu görülmüştür. Diğer yandan, kalıcı kayma mukavemeti açısının artan likit limit, plastisite indisi ve A hattına uzaklıkla likit limitin toplamı ile azaldığı ve bu ilişkilerin yüksek korelasyon katsayısına sahip olduğu belirlenmiştir. Deney sonuçları ile literatürdeki çalışmalar karşılaştırıldığında mühendislik açısından yeter yakınsaklığı sağlamakta olduğu görülmüştür.
In this study, reversal shear box tests were carried out on undisturbed soil samples having different consistency limits and clay fractions in different effective normal stress value to determine the residual shear strength parameters. Residual shear strength angles of soils were determined from reversal shear box tests. The relationships between residual shear strength angles and index properties of soils were searched. For pratical aims, the correlations of the relationships were developed to determine residual shear strength angles due to the index properties of soils. Additionally, ring shear test was carried out on the one soil sample for comparing the results obtained from the reversal shear box test. The result of reversal shear box test was higher than ring shear test result because of different test types. Furthermore, it was observed that residual shear strength angle was decreasing while liquid limit, plasticity index and the total of liquid limit and distance to the A line were increasing. Also, the coefficients of these relationships were high. The comparison of the results with the exampes given in the literature was in a good agreement.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Kalıcı Kayma Mukavemeti, Kesme Kutusu, Endeks Özellikleri, Residual Shear Strength, Shear Box Test, Index Properties
Alıntı