Öğütülmüş Granüle Yüksek Fırın Cürufunun Betonun Durabilite Özelliklerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Saran, Aziz Görkem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, beton üretiminde kullanılan öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufunun betonun durabilite özelliklerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, merkezi karma tasarım yöntemi kullanılarak, farklı karışım oranlarında 20 adet beton üretilmiş ve bu betonlara ait numuneler üzerinde basınç dayanımı, kılcal su emme, hızlı klorür geçirimliliği deneyleri ile lineer polarizasyon (korozyon hızı), yarı hücre (korozyon potansiyeli) ve özdirenç deneyleri yapılmıştır. Ayrıca kür koşullarının etkisini de araştırmak için, deneyde kullanılan tüm betonlara ait numuneler havada ve suda kür edilmiştir. Çalışma sonucunda cüruf oranının artması ile betonun durabilite özelliklerinde iyileşmeler meydana geldiği, dayanımının düştüğü tespit edilmiştir.
In this study, the effects of ground granulated blast furnace slag (GGBS) on the durability properties of concrete have been investigated. For this purpose, 20 concrete mixtures with different compositions have been produced according to the Central Composite Design Method and compressive strength, rapid chloride permeability, capillarity as well as, linear polarization and half-cell potential methods and also resistivity of concrete have been measured. Half of specimens were kept in air and the other half in water to investigate the effect of curing on the mentioned properties. Consequence, improving durability properties of concrete and degradation of compressive strength was observed, when the slag rate was increased.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Durabilite, Öğütülmüş Granüle Yüksek Fırın Cürufu, Merkezi Karma Tasarım Yöntemi, Lineer Polarizasyon, Yarı Hücre, Durability, Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBS), Central Composite Design Method, Linear Polarization, Half-Cell
Alıntı