Yan Zincir Sıvı Kristal Kopolimer Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Durmaz, Yasemin Yüksel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İlk yan zincir sıvı kristal polimerlerin (YZSKP) sentezinden bu yana, molekül yapısının, sıvı kristal özellikler üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla bir çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar, bu malzemelerin ileri elektro optik teknoloji alanında yaygın olarak kullanılmalarının bir sonucudur. YZSKP’ler düşük molekül ağırlıklı sıvı kristal bileşiklerin özellikleri ile polimerlerin özelliklerinin değişmeden bir araya getirildiği yapılardır. Polimer özelliklerinden dolayı bu malzemeler, malzeme olarak işlenmesi sırasında, düşük molekül ağırlıklı sıvı kristal malzemelerine kıyasla daha kolay film oluşturabilme özelliğine sahiptirler. Bu çalışmasında; serbest radikal polimerizasyon yöntemi ile başlatıcı olarak AIBN varlığında farklı uzunlukta esnek gruplara sahip bifenil mesojenik birimler içeren akrilat monomerinin, vinil asetat monomeri ile kopolimerizasyonu yöntemi ile yan zincir sıvı kristal polimerler sentezlenerek sıvı kristal özellikleri incelenmiştir Çalışmanın ilk aşamasında farklı uzunlukta esnek gruplar içeren akrilik sıvı kristal monomerler sentez edilerek yapıları ve sıvı kristal davranışları incelenmiştir. İkinci aşamada, sentezlenen sıvı kristal monomerlerin vinil asetat monomeri ile başlatıcı olarak AIBN varlığında serbest radikal polimerizasyon yöntemi ile yan zincir sıvı kristal kopolimerleri elde edilmiştir ve kopolimer bileşimleri hesaplanarak, geçiş sıcaklıklarına etkileri incelenmiştir. Ayrıca, farklı uzunluktaki esnek grupların da geçiş sıcaklıklarına ve polimerlerin sıvı kristal özelliklerine etkileri incelenmiştir. Polimerler, jel geçirgenlik kromatografisi (GPC), 1H-NMR, polarize optik mikroskop ve diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) yöntemleri ile karakterize edilmiştir.
Since the introduction of side-chain liquid crystalline polymers (SCLCPs) much effort has been put in studying the effect of molecular architecture on their liquid crystalline properties. Because of their properties, SCLCPs were used in various advanced electro-optical technologies. SCLCPs can combine the unique properties of low-molar mass liquid crystals and polymers, which made it easier to form films during material processing. This study consists of the investigation of new side chain liquid crystalline copolymers, which were synthesized from random copolymerization of vinyl acetate and liquid crystalline acrylate monomers possessing by different spacer length by free radical polymerization mechanism. In the first step the related, liquid crystalline acrylate monomers were synthesized and their phase transitions studied. Secondly, copolymerisation of these monomers with vinyl acetate by conventional free radical polymerization using AIBN as initiator was performed to obtain side chain liquid crystal. Copolymer compositions were calculated in which its effect on transition temperature were observed. In addition, the influences of spacer length and copolymer composition on the transition temperatures were studied. The side chain liquid crystalline copolymers were characterized by gel permeation chromatography (GPC), 1H-NMR, polarizing optical microscopy and differential scanning calorimetry (DSC).
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
CFRP, kopolimerizasyon, sıvı kristal, bifenil mesojen, vinil asetat, CFRP, copolmerization, liquid crystal, biphenyl mesogen, vinyl acetate
Alıntı