Çevre Görevlisi Bakışı İle Endüstri - Mevzuat İlişkisinin Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor İskender, Fatma Gülen tr_TR
dc.contributor.author Özcan, Banu tr_TR
dc.contributor.authorID 10028838 tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-02-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T11:25:12Z
dc.date.available 2015-09-02T11:25:12Z
dc.date.issued 2014-02-27 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Çalışma kapsamında öncelikle, çevre politikası kavramı üzerinde durulmuş, Avrupa Birliği çevre politikalarının gelişim süreci ve oluşum nedenleri ortaya konmuş ve bu paralelde Avrupa Birliği aday ülke statüsünde bulunan ülkemizde çevre politikalarının gelişim süreci irdelenerek, çevre konularında devletin kurumsal yapılanması incelenmiştir. Ardından Türk Çevre Mevzuatı hakkında detaylı bilgi verilmiş ve bu çalışmanın metodolojisini belirleyen çevre görevlisi kavramının mevzuattaki yeri derinlemesine incelenerek değerlendirilmiştir. Daha sonra bir endüstriyel tesiste çevre görevlisi olarak görev alacak olan kişinin, tesisi çevre mevzuatı ile tam uyumlu hale getirmek için yapması gereken çalışmalar; tesisin ÇED yönetmeliğine göre incelenmesi, izin ve lisansların alınması, atık yönetimi uygulamaları, kayıt ve beyanlar, çevresel eğitimler verilmesi ve iç tetkik olmak üzere altı adımda detaylı olarak anlatılmıştır. Tüm bu anlatılanların ışığında kauçuk esaslı sızdırmazlık elemanları üretimi faaliyeti gösteren bir işletmenin çevresel faaliyetleri çevre görevlisi bakış açısı ile incelenmiş ve bu işletmenin çevre mevzuatı ile tam uyumlu hale getirilmesi için yapılan çalışmaların neler olduğu verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study firstly, historical development of the European Union and Turkish environmental legislation and compliance of Europen Union environmental legislation into the Turkish environmental legislation and institutional structuring of Turkish government in concern with environmental issues is evaluated. Then Turkish environmental legislation and place of environmental officer in Turkish environmental legislation is analysed in a detailed manner. After that, the actions of environmental officer who work in an industrial facility are listed as follows; evaluating industrial facility based on environmental impact assesment legislation, obtaining environmental permission and licences, waste management applications, registrations and declarations, providing training to employees related to environmental issues and internal inspection. These listed six actions are explicated. In the view of such information, environmental activities of a plant which produces rubber sealing compounds is evaluated with environmental officer perspective and operations for bringing environmental activities of this industrial facility into conformity with environmental legislations are given. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8920
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject çevre tr_TR
dc.subject yönetmelik tr_TR
dc.subject mevzuat tr_TR
dc.subject environment en_US
dc.subject legislation en_US
dc.subject regulation en_US
dc.title Çevre Görevlisi Bakışı İle Endüstri - Mevzuat İlişkisinin Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Assesment Of Industry And Legislation Relation With Environmental Officer Perspective en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama