Çevre Görevlisi Bakışı İle Endüstri - Mevzuat İlişkisinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2014-02-27
Yazarlar
Özcan, Banu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışma kapsamında öncelikle, çevre politikası kavramı üzerinde durulmuş, Avrupa Birliği çevre politikalarının gelişim süreci ve oluşum nedenleri ortaya konmuş ve bu paralelde Avrupa Birliği aday ülke statüsünde bulunan ülkemizde çevre politikalarının gelişim süreci irdelenerek, çevre konularında devletin kurumsal yapılanması incelenmiştir. Ardından Türk Çevre Mevzuatı hakkında detaylı bilgi verilmiş ve bu çalışmanın metodolojisini belirleyen çevre görevlisi kavramının mevzuattaki yeri derinlemesine incelenerek değerlendirilmiştir. Daha sonra bir endüstriyel tesiste çevre görevlisi olarak görev alacak olan kişinin, tesisi çevre mevzuatı ile tam uyumlu hale getirmek için yapması gereken çalışmalar; tesisin ÇED yönetmeliğine göre incelenmesi, izin ve lisansların alınması, atık yönetimi uygulamaları, kayıt ve beyanlar, çevresel eğitimler verilmesi ve iç tetkik olmak üzere altı adımda detaylı olarak anlatılmıştır. Tüm bu anlatılanların ışığında kauçuk esaslı sızdırmazlık elemanları üretimi faaliyeti gösteren bir işletmenin çevresel faaliyetleri çevre görevlisi bakış açısı ile incelenmiş ve bu işletmenin çevre mevzuatı ile tam uyumlu hale getirilmesi için yapılan çalışmaların neler olduğu verilmiştir.
In this study firstly, historical development of the European Union and Turkish environmental legislation and compliance of Europen Union environmental legislation into the Turkish environmental legislation and institutional structuring of Turkish government in concern with environmental issues is evaluated. Then Turkish environmental legislation and place of environmental officer in Turkish environmental legislation is analysed in a detailed manner. After that, the actions of environmental officer who work in an industrial facility are listed as follows; evaluating industrial facility based on environmental impact assesment legislation, obtaining environmental permission and licences, waste management applications, registrations and declarations, providing training to employees related to environmental issues and internal inspection. These listed six actions are explicated. In the view of such information, environmental activities of a plant which produces rubber sealing compounds is evaluated with environmental officer perspective and operations for bringing environmental activities of this industrial facility into conformity with environmental legislations are given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
çevre, yönetmelik, mevzuat, environment, legislation, regulation
Alıntı