Kültür Eksenli Kentsel Stratejiler: Kentin Büyük Ölçekli Etkinliklerle Sergilenmesi Ve Dönüşmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-24
Yazarlar
Cantürk, Emel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, büyük ölçekli etkinlikler aracılığıyla geliştirilen kültür eksenli kentsel stratejilerin kent mekanına ve imajına olan etkileri incelenmiştir. Son yıllarda kültür endüstrileri ve kültürel sermayenin kent ekonomisi açısından taşıdığı değerin farkına varılmasıyla, kültür, kentin sergilenmesi ve pazarlanması için stratejik bir araç olarak kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde giderek artan kentler arası rekabette, kentlerin kendilerini rakiplerinden farklı kılmak ve uluslararası platformda görünür olmak için en sık başvurduğu stratejilerden biri de, büyük ölçekli etkinlikler aracılığıyla kentin sergilenmesi ve kentsel dönüşümün sağlanmasıdır. Büyük ölçekli etkinlikler, hem uluslararası medyanın ilgisini çekerek kentin uluslararası platformdaki imajını güçlendirmekte, hem de kentsel dönüşüm için katalizör görevi görmektedir. Çalışmanın amacı, büyük ölçekli etkinliklerin uzun vadede kent mekanına ve imajına olan katkılarının araştırılarak, bu kapsamda 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul’da, etkinlik aracılığıyla geliştirilen kentsel stratejilerin sorgulanması, bu stratejilerin kent mekanına olan etkilerinin tartışılmasıdır.
The study investigates the effects of culture-led urban strategies, developed by using the mega-events, on the city and the image of the city. Of late years, the value of cultural industries and cultural capital in terms of economy of cities, is recognized and culture have become a strategic tool for displaying and marketing the city. Contemporarily, with the growing place competition (or place-wars), the most popular urban strategy to replace the city on the international platform is displaying and regenerating the city by using mega-events. Mega-events, strengthen the image of the city on the international platform by attracting the attention of the global media and as well as become a tool for urban regeneration. The aim of the study is to investigate the effects of mega-events on the city and its image, thus to question the urban strategies which are developed due to the Istanbul 2010 European Cultural Capital event, and to discuss the effects of the event-led urban strategies on the city.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Kültür endüstrileri, Kültürel sermaye, Kültür eksenli kentsel stratejiler, Büyük ölçekli etkinlikler, Kentler arası rekabet, Cultural industries, Cultural capital, Culture-led urban strategies, Mega-events, Competition between cities
Alıntı