Genetik Algoritma Ve Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Altay, Ayça
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, bitirme çalışmalarına hazırlık olması ve önbilgi toplanması amacıyla 7. dönemlerinde Endüstri Mühendisliği Projesi adlı 1 kredilik dersi almaktadırlar. 8. dönemde ise 1 kredilik Bitirme Çalışması dersinde, Endüstri Mühendisliği Projesi dersinde teorik bilgilerini işledikleri konuları uygulamaya dökmektedirler. Ne var ki, sanayide uygulama alanı bulmak öğrenciler için büyük bir sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle, 2006-2007 dönemi öğrencileri ile birlikte yeni bir uygulama başlatılmıştır. İstanbul Sanayi Odası’na bağlı bazı şirketler ile anlaşılmış ve öğrenciler bu şirketlere atanarak uygulamalarını gerçekleştirme şansı bulmuşlardır. Ancak, şirketler bu öğrencilerin belirli çalışma konularında çalışmalarını istemektedir. Her şirketin istediği çalışma konusu diğerlerinden farklıdır. İşte bu noktada, hangi öğrencinin hangi şirkete atanacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğrenciler ve şirketlerin arasındaki en uygun eşleşmeleri listelemektir. Bunun içinse Genetik Algoritma (GA) kullanılacaktır. GA ile çeşitli amaç fonksiyonlarının karşılaştırılması yapılacak, hangi amaç fonksiyonunun daha verimli işlediği belirlenecektir.
Junior grades students at İstanbul Technical University Industrial Engineering department have a compulsory “Industrial Engineering Project” course which is 1 credit and a preparation step for their Graduation Thesises in their 7th terms. Finally, on the 8th term, they have their “Graduation Thesis” courses which is also 1 credit. In this “Graduation Thesis” course, a junior student is expected to apply his subject on which he previously studied information in the “Industrial Engineering Project” course. However, for students it is difficult to find a company to apply their studies in. For this reason, a new application has been started beginning from 2006-2007 junior students. Aggreements have been made with Istanbul Chamber of Industry, that enables students to apply their subjects to companies that are members of Istanbul Chamber of Industry. On the other hand, companies demand students according to their subjects. Each company determines and selects different lists and selections of subjects. As a result, the problem of assigning a student to a company has risen. The aim of this study is to make lists of most appropirate matchings between students and companies. For this, a Genetic Algorithm (GA) has been applied. Using GA, different fitness functions and their effectivenesses will be compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
genetik algoritma, atama problemi, genetic algorithms, assignment problem
Alıntı