Sığlaşan Kıyılarda Dalga Kırılmasının incelenmesi için Sayısal Bir Yöntem

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Okan, Barbaros
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Derinliği sınırlı kıyılarda yapı tasarlamakta olan bir mühendis yapıya etki etmesi muhtemel en büyük kuvvetleri hesaplayabilmek zorundadır. Açık literatürde lineer olmayan dalgaları incelemek için çeşitli teoriler mevcuttur ve bu teorilerin çoğu kırılmayan dalgalarla ilgilidir. Oysa, denizlerdeki herhangi bir yapının karşılaşacağı en büyük dalga yükleri kırılan dalgalardan ötürü ortaya çıkar. Son otuz yıl içersinde kırılan dalgaların incelenebilmesi için önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu makalede, kırılan dalgalar konusunda kaydedilen gelişmelerden yararlanarak, kıyı yapılarının tasarımında kullanılabilecek sayısal bir yöntem sunulmaktadır. Yöntem bir dizi probleme uygulanmış ve elde edilen sonuçlar ümit verici gözükmektedir.
An engineer designing a marine structure in Coastal vvaters has to be able to predict the extreme wave forces likely to act on the structure. Several theories are available to investigate nonlinear waves and o f those theories available the earlier ones are mainly restricted to the non-breaking waves. The most severe forces experienced by marine structures, however, are those inflicted by the breaking waves. İn the last three decades there has been significant a contribution to the Inıvestigation of the breaking waves. İn this paper a numerical method, exploiting the recent progress on breaking waves, is presented. The method is applied to a number of cases and the results are promising.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı