Anodik Oksidasyon Yöntemiyle 2024, 6082 Ve 7075 Kalite Aluminyum Alaşımlarının Yüzey Özelliklerinin Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-22
Yazarlar
Şişmanoğlu, Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Anodik oksidasyon, sisteme akım verilmesiyle çözelti içerisinde bulunan asit ve suyun iyonlarına ayrısması ve bu iyonlardan negatif yüklü olan oksijen anyonlarının pozitif kutup olan anoda çekilerek aluminyum yüzeyinde reaksiyon olusturmasına verilen addır. Anodik oksidasyon iĢlemi ile beraber anot malzemede oksit tabakası olusmakta ve bu oksit tabakası malzemenin korozyon ve asınma direncini arttırmasının yanında dekoratif ve yalıtkanlık özellikleri de kazandırmaktadır. Bu çalısmada, anodik oksidasyon yöntemiyle yüzeylerinde oksit tabakası olusturulmus 2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alasım numunelerinin yüzey özelliklerine farklı voltaj değerlerinin etkisi incelenmis ve karsılastırmalar yapılmıstır. Anodik oksidasyon islemi, 12 V, 14 V, 16 V, 18 V, 20 V, 22 V değerlerinde, 180 g/l sülfürik asit içerisinde ve 25 dakika süreyle yapılmıstır. Anodik oksidasyon iĢlemi uygulanmıs ve uygulanmamıs numunelere, optik ve taramalı elektron mikroskop çalısmaları, yüzey pürüzlülüğü testi, ıslanabilirlik testi, sertlik testi, EDS analizi, korozyon ve asınma testleri uygulanmıstır.
In the anodic oxidation process, when the current pass the system, water and acid decompose in the electrolyte. After the decomposition, the positive ions are pulled by cathode and the negative ions are pulled by anode. Anodic oxidation is the name of the reaction which occurs on the anode surface. Via anodic oxidation, aluminum oxide occurs on the anode surface and provides not only increasing of corrosion and wear resistance but also decorative and dielectric properties of the aluminum material. In this study, the effect of anodic oxidation process and the variation of the voltages on the surface parameters of 2024, 6082 and 7075 aluminum alloy specimens were investigated and then the results were compared. Anodic oxidation is carried out in different voltages (12 V, 14 V, 16 V, 18 V, 20 V and 22 V), in same time durations and in same concentrations of the sulphuric acid. Anodized and untreated specimens are observed with optic and scanning electron microscope examinations, roughness test, contact angle, hardness measurement, EDS analysis, corrosion and wear tests.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
anodik oksidasyon, aluminyum, aşınma, korozyon, anodic oxidation, aluminum, corrosion, wear
Alıntı