Demir Konsantrelerinin Peletlenmesinde Bor Mineralleri Ve Atıklarının Kullanımının Araştırılması

dc.contributor.advisor Arslan, Fatma tr_TR
dc.contributor.author Coşar, Şengül tr_TR
dc.contributor.department Cevher ve Kömür Hazırlama tr_TR
dc.contributor.department Mineral and Coal Processing en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-12T14:01:02Z
dc.date.available 2015-08-12T14:01:02Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bor minerallerinin ve bileşiklerinin önemli özelliklerinden biri bağlayıcılık özelliğidir. Bu özelliği sayesinde zengin Fe tenörlü tozların pelet, nodül, sinter vb. gibi yüzey küçültme işlemlerinde, borun kullanılabilme olanağı doğmaktadır. Bu çalışmada, bor mineralleri ve bor atıkları, demir cevherlerinin peletlenmesinde kullanılmış ve Türk Standartları Enstitüsü’nün standartları baz alınarak, peletlere basma dayanımı, düşme, porozite, yığın yoğunluğu ve şişme testleri uygulanmıştır. Bor mineralleri, bor artığı ve sodyum bentonit kullanılarak aynı şartlarda peletler yapılmıştır. Değişen oranlarda bağlayıcı madde ilave edilerek optimum şartları sağlayan bağlayıcı yüzdesinin bulunmasına çalışılmıştır. Yapılan peletlerde bağlayıcı madde yüzdesinin pelet özelliğini ne şekilde etkilediği irdelenmiştir. Açığa çıkan sonuçlar doğrultusunda borun, demir cevherlerinin peletlenmesinde kullanımının pelet özellikleri ve ekonomik açıdan uygunluğu incelenerek, yapılan peletlerin sünger demir üretiminde kullanılma olanakları değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlara göre tesisler açısından önerilerde bulunulmuştur. Doğal kaynaklarımızın (düşük tenörlü demir cevherleri, bor cevherleri, mineralleri ve atıkları) değerlendirilmesi ve dolayısıyla ülke ekonomisine yaratacağı katkı bu çalışmanın yapılma amacını tamamlayacaktır. tr_TR
dc.description.abstract For boron minerals and boron wastes, it can be said that most important characteristic of them is being fluxible. With the help of this feature, using boron is possible for agglomeration processes of rich iron ore granules, like pelletizing, sintering and nodulizing. In this study, boron minerals and boron wastes used for iron ore pelletizing, and crushing strength, shatter index, porosity, bulk density and swelling index tests were applied to pellets according to Turkish Standarts Institution and ASTM standarts. Pellets were made of boron minerals, of boron wastes and of sodium bentonite under same conditions. By adding different amounts of binder, we tried to find out optimum binder quantity. The aim of this process is to see how binder percentage affects pellet characteritics. Boron usage in iron ore pelletizing and sponge iron production was investigated in terms of pellet characteritics and of financial concerns by using tests results. Some suggestions based on these conclusions were made for pellet facilities. This study will help make use of natural resources (such as low percentage iron ore, boron ores, minerals and wastes) and this, in turn, will provide Turkish economy with additional income. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8396
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Aglomerasyon tr_TR
dc.subject Demir Cevheri tr_TR
dc.subject Pelet tr_TR
dc.subject Bor mineralleri tr_TR
dc.subject Bor Atıkları tr_TR
dc.subject Agglomeration en_US
dc.subject Iron Ore en_US
dc.subject Pellet en_US
dc.subject Boron Minerals en_US
dc.subject Boron Wastes en_US
dc.title Demir Konsantrelerinin Peletlenmesinde Bor Mineralleri Ve Atıklarının Kullanımının Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative The Investigation Of Using Boron Minerals And Boron Wastes In Iron Concentrate Pelletization en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4352.pdf
Boyut:
1.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama