Mikro Lokasyon Bazlı Teknolojilerin Mobil Pazarlama Alanında Kullanımı: Kitlesel, Kesimlenmiş Ve Lokasyon Datası Bilinen Müşterilere Sms Gönderimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-06-29
Yazarlar
Çınar, Gülşah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Mobil kullanım ve penetrasyon oranları akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazların yaygınlaşması ile birlikte hızla artmaya devam etmektedir. Bu durum mobil pazarlama kapsamında yeni bir direkt pazarlama kanalının doğmasını sağlamaktadır. Mobil pazarlama diğer pazarlama yöntemlerine göre nispeten yeni bir form olarak nitelendirilmekte ve şirketlerin ilgili müşteri grupları ile iletişimini sağlayan pratik bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Özellikle mobil telefonlar aracılığı ile gönderilen kısa mesajların kullanımının yaygınlaşması yeni bir pazarlama yöntemi oluşmasını sağlamaktadır. Mobil penetrasyon oranlarının yüksek olması pazarlama anlamında büyük bir potansiyel meydana getirmekte ve bu uygulama kazançlı bir şekilde yürütülmektedir. Bu çalışma SMS'lere yönelik içerik yönetimi, ilgili müşteri gruplarının oluşturulması ve müşterilerin lokasyon bilgilerinin kullanımı bazında mobil SMS pazarlamasının başarı faktörlerini araştırmaya yönelik yapılmıştır. Mobil pazarlamaya yönelik müşteri algısını etkileyen faktörlerin ve segmentasyonun müşterinin satınalma davranışı üzerindeki etkisinin analiz edilmesi ve ilgili ürünün bulunduğu lokasyondaki hedef kitleye yönelik yapılan SMS pazarlamasının başarıyı artırıcı etkisinin ölçülmesi çalışmanın üç temel amacı olarak belirlenmiştir. Bu çalışma ayrıca, pazarlama uygulamasının etkisini artırmaya yönelik SMS içeriği, segmentasyon ve müşteri lokasyon datası arasındaki ilişkinin anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Gerekli veri, anket çalışması ve Türkiye'de hizmet veren bir mobil işletmeci tarafından gerçek SMS gönderimi ile elde edilmiş olup, SPSS programında analiz edilmiştir. Anket çalışması ve SMS gönderimi yöntemleri ile elde edilen bulgulara göre; SMS içindeki bilgi seviyesi başta olmak üzere müşteri algısını etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. Ayrıca SMS'lerin ilgili hedef müşteri gruplarına gönderimi mobil pazarlama kampanlarının başarısını artırmaktadır. Bunlarla birlikte mobil pazarlama SMS'lerinin ilgili müşterilerin ürünün satın alınabileceği lokasyonda bulunduğu esnada gönderilmesinin başarıyı artırıcı etkisi bulunmaktadır.
Mobile usage and mobile penetration increase rapidly following the emerging use of smartphones and other smart mobile devices. This creates a new promising direct marketing channel empowered by quick response capabilities called mobile marketing. Mobile marketing has been considered as a new form of marketing and consist of a group of practical activities that enable a company to communicate and include its segmented market by using mobile devices and networks. Especially, the rising popularity of short messaging services (SMS) has created for marketing, called mobile marketing. As the mobile penetration is very high, it has a huge market potential and this business is significantly lucrative.This paper explores success factors of mobile SMS marketing based on content management, segmentation of the customer groups and using location data of targeted customers. Three main objectives of this study are analysing the influence of different factors in affecting consumer attitudes toward mobile marketing, the impact of segmentation on marketing campaigns especially on purchasing motivation and measuring the enhance effect of location-based services on purchasing motivation of targeted consumer. This study casts light on the relationship of content of the SMSs, segmentation and using the location information of the customers to suggest that the proposed model is suitable for maximizing the marketing effect. Data gathered through a survey study and real SMSs delivered to the specific customer group by a mobile operator in Turkey. And the data has been analysed in SPSS program. Based on analyses and findings from both survey study and real data from SMS delivery,; there are factors affects customer attitude toward mobile marketing -informativeness is the major predictor-, segmentation effects the success of the marketing SMSs campains in a positive way, and delivering SMSs considering location of the customer along with segmentation, has an enhancement effect on mobile marketing campaigns.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Moil Pazarlama, İçerik Yönetimi, Lokasyon Bazlı Pazarlama, Mobile Marketing, Content Management, Location-based Marketing
Alıntı