Türkiye'deki Havalimanlarının Etkinlik Tahmini: Veri Zarflama Analizi Ve Yapay Sinir Ağlarının Birlikte Kullanımı.

dc.contributor.advisor Bolat, Hür Bersam tr_TR
dc.contributor.author Gürler, Haktan tr_TR
dc.contributor.authorID 10080946 tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2015 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-03-09T12:06:43Z
dc.date.available 2017-03-09T12:06:43Z
dc.date.issued 2015-07-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015 en_US
dc.description.abstract Çalışmada öncelikle Türkiye'de yer alan havalimanlarının Veri Zarflama Analizi (VZA) yardımıyla etkinlikleri hesaplanmıştır. Ardından VZA sonuçları ve VZA'da kullanılan veriler yardımıyla mevcut veya yeni açılacak bir havalimanının etkinliğinin tahmin edilebileceği bir Yapay Sinir Ağları (YSA) modeli geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında Türkiye'de yer alan 41 havalimanı incelenmiştir. VZA'da check-in kontuarları sayısı, bagaj konveyörleri sayısı, yolcu biniş kapısı sayısı (köprüler dahil), pist sayısı, terminal büyüklüğü, çalışan sayısı, otopark kapasitesi girdi olarak; toplam yolcu sayısı, toplam yük trafiği ve toplam ticari uçuş trafiği de çıktı olarak kullanılmıştır. VZA sonucunca 19 havalimanının etkin olarak çalıştığı bulunmuştur. VZA sonrasında havalimanlarının etkinlik durumunun tahmin edilebileceği bir YSA modeli geliştirilmesi amaçlanmıştır. VZA'da kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri YSA'da girdi katmanında, VZA sonucu elde edilen etkinlik durumları ise YSA'da çıktı katmanında kullanılmıştır.  Çalışmada YSA'nın eğitilmesi kısmında 1 ve 2 gizli katmana sahip yapılar, her bir katman için 1'den 6'ya kadar farklı nöron sayısına sahip olacak şekilde denenmiştir. En iyi ağ yapısı bir çok deneme arasından en düşük ortalama kareler hatasına sahip olan yapı seçilerek bulunmuştur. En uygun sonuç 2 katmanlı yapıda ilk katmanda 5, ikinci katmanda 6 nöronun yer aldığı yapıda bulunmuştur. Seçilen bu yapı 6 farklı havalimanı verisini içeren test kümesi yardımıyla test edilmiştir. Geliştirilen yapı test kümesinde yer alan bütün havalimanları için etkinlik durumunu doğru sınıflandırmıştır. Geliştirilen bu model havalimanlarının etkinlik durumunu tahmin etmede kullanılabilecektir. Karar vericiler çeşitli senaryo veya gerçek değerleri bu model üzerinde uygulayarak havalimanının etkinlik durumunu değerlendirebileceklerdir. tr_TR
dc.description.abstract In this study firstly efficiency of airports was found by using Data Envelopment Analysis (DEA). After that an Artificial Neural Network (ANN) model was created to predict efficiency situation for current or new airports by using data which used in DEA and efficiency situation according to DEA. This study takes into consideration 41 Turkish airports. Number of check-in counters, number of baggage conveyors, number of gates (bridges included), number of runways, terminal size, number of employees and autopark capacity are set as inputs, while total freight traffic, number of passengers and number of commercial air traffic movement are set as outputs. The results of DEA show that 19 airports work efficiently in Turkey. After DEA, ANN model development, which can predict an efficiency situation was aimed. For this purpose variables which used in DEA as input and outputs, used in ANN in input layer and efficiency situation of an airport, which found by using DEA used in ANN in output layer. In the training process of ANN was run for different numbers of hidden layers from 1 to 2 and for different numbers of neurons in each hidden layers from 1 to 6. The ANN structure which has an lowest  mean square error was selected as a best structure. Best results was obtained from 2 hidden layer structure which has 5 neurons in the first layer and 6 neurons in the second layer. This structure tested by test group which has 6 different airport datas. Model correctly classified efficiency situation of all airports which were in the test group. This model can be used for predicting efficiency situation of airports. Decision makers can evaluate different scenarios or their own performance by using this structure. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/13793
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Yapay Sinir Ağları Veri Zarflama Analizi Etkinlik tr_TR
dc.subject Artificial Neural Networks Data Envelopment Analysis Efficiency en_US
dc.title Türkiye'deki Havalimanlarının Etkinlik Tahmini: Veri Zarflama Analizi Ve Yapay Sinir Ağlarının Birlikte Kullanımı. tr_TR
dc.title.alternative Efficiency Prediction Of Airports In Turkey: Utilization Of Data Envelopment Analysis And Artificial Neural Network. en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10080946.pdf
Boyut:
1.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama