Tanbur'i Mustafa Çavuş'un Eserlerinde Edebi Ve Teknik Çalışma

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Özgün, Aykan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu tez, XVIII yüzyılda yaşamış olan Tanbûrî Mustafa Çavuş'un eserlerinde edebî ve teknik çalışmayı kapsamaktadır. Bu çalışmada, bektekârın günümüze intikal keden şarkıları teker teker incelenip, şiirlerinin yapısı ve özellikleril tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu şarkıların usul, makam ve form yapıları incelenip tespit edilmiştir. Neticede şarkı formunu ilk kullanan bu bestekârın, üslûbu ortaya çıkartılmıştır. Kendinden sonra gelen şarkı bestekârlarının kullandığı uslûb ve formların Tanbûrî Mustafa Çavuş'un uslûb ve formundan farklı yapılarda olduğu, zaman içerisinde değişime uğradığı tespit edilmiştir.
This thesis includes the technical and literary work and songs of Tambûrî Mustafa Çavuş, who had lived in the 18th century. In this thesis, all teh songs that have passed from him to us, have been examined one by one and their lyrics, styles «manners, makams (collection of small tunes) and forms have all been fixed as well as their structural features ( character ist ics ). As a result, the manner of this composer who has used the "Şarkı" form for the first time, has been examined and originated. It has also been established that the composers who came after Mustafa Çavuş were different in manner, style and form and that the changi in structure had happened throughout the years
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Müzik, Biyografi, Tanburi Mustafa Çavuş, Türk sanat müziği, Music, Biography, Tanburi Mustafa Çavuş, Turkish art music
Alıntı