Tetrakis(hidroksietiltia)ftalosiyanin’den Yeni Bileşiklerin Sentezi Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Okur, Ali İ. tr_TR
dc.contributor.author Özçeşmeci, İbrahim tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-05-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:25:00Z
dc.date.available 2015-07-13T10:25:00Z
dc.date.issued 2010-05-10 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada ilk olarak reaktif sübstitüent ihtiva eden ve ayrıca supramolekuler yapıya sahip ftalosiyaninlerin eldesi için başlangıç bileşiği olabilecek, her bir benzo ünitesi üzerinde hidroksietiltia grubu içeren yeni tip ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın ikinci kısmında, periferal konumlarında etiltia ester köprüleri ile dört adet piridin donör grubu bağlı metalsiz ftalosiyanin bileşiği hazırlanmıştır. Piridin donör gruplar, suda çözünür tetrakatyonik ftalosiyanin elde etmek üzere iyodometan ile kuarnernize edilmişlerdir. Tetranükleer supramoleküler ftalosiyanin, periferal piridin dönor gruplarının vanadil bis(asetilasetonat) ile koordinasyona girmesi ile hazırlanmıştır. Elde edilen yapı paramanyetik sistem olduğundan toz olarak EPR’si çalışılmıştır. Bu çalışmada son olarak, esnek oksoetiltia köprülü periferal antrasen grubu içeren yeni metalli ve metalsiz ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi, ftalosiyanin çekirdeğindeki metallerin floresans emisyon spektrumlarının şiddeti üzerine etkisinin incelenmesi ve antrasen grupları ile ftalosiyanin çekirdeği arasındaki enerji transfer olayının incelenmiştir. Ayrıca elde edilen yeni ftalosiyanin bileşiklerinin elektrokimyasal ve elektro kataliz davranışlarıda incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the first containing the reactive substituent, and also has a supramolecular structure that may be get starting to phthalocyanine, on each benzo group containing hydroxyethylthia unit the synthesis of a new type of phthalocyanine compounds were conducted. In the second part of this work, a metal-free phthalocyanine with four pyridyl donor groups bound through ethylthia ester bridges on the periphery have been prepared. The pyridine donors were quaternized with iodomethane to a water-soluble tetracatianic phthalocyanine. The tetranuclear supramolecular phthalocyanine was prepared by the coordinatian of peripheral pyridine donors with VO(acac)2. As a paramagnetic system, the latter was studied in powder form by EPR. The last part of this work was to synthesize a series of metallo and metal-free phthalocyanines functianalized with peripheral 9-anthroyl substituents through flexible oxyethylthia-bridges and to explore the energy transfer between the anthracene units and the macrocyclic core. Also electrochemical and electrocatalysis properties of new phthalocyanine compounds were investigated. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7566
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ftalosiyanin tr_TR
dc.subject Elektrokataliz tr_TR
dc.subject Enerji Transferi tr_TR
dc.subject Supramolekül tr_TR
dc.subject Phthalocyanine en_US
dc.subject electrocatalysis en_US
dc.subject energy transfer en_US
dc.subject supramolecul en_US
dc.title Tetrakis(hidroksietiltia)ftalosiyanin’den Yeni Bileşiklerin Sentezi Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Synthesis And Characterization Of Novel Compounds Derived From Tetra(hydroxyethylthia) Substitued Phthalocyanines en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10375.pdf
Boyut:
5.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama