Envanterler Üzerinde Rfıd Etiketleme Düzeyinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Korkmaz, Evşen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yeni otomatik tanımlama sistemlerinden olan Radyo Frekanslı Tanıma sistemlerinin (RFID), envanterler üzerinde etiketleme düzeyi problemi ele alınmıştır. RFID sistemlerinin gelecekte Barkod teknolojisinin yerini alacağı tahmin edilmektedir. Ancak yüksek maliyetli bir sistem olması dolayısıyla, RFID etiketlerinin her ürün çeşidi için, tek tek tüm ürünlere takılması uygun değildir. Bu doğrultuda, her bir ürün için, kayıp ve yanlış yerleştirme envanter hata faktörleri ile işçilik maliyetlerinin göz önüne alındığı tek dönemli Gazeteci Çocuk Modeli ile en uygun RFID etiketleme düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kurulan matematiksel model vasıtasıyla en uygun etiketleme düzeyi problemine, farklı parametreler altında en uygun çözüm bulunabilmektedir. Literatür taramamıza göre bu tez çalışmasının, RFID etiketleme düzeyi problemini, ilk kez analitik bir yaklaşıma dayandırılarak ele alındığı söylenebilir. Ayrıca etiketleme düzeyi için tanımlanmış sürekli karar değişkeni ile en uygun etiketleme düzeyinin yanında, en uygun paketleme sayısı da belirlenebilmektedir.
In this study, it is focused on the problem of the Radio Frequency Identification Technology (RFID) tagging level decision. Radio Frequency Identification Technology (RFID) is one of the novel automatic identification technologies. It is estimated that RFID systems will supersede Barcode technology in the near future. However, because of the high costly investment of RFID systems, it is not suitable to deploy this technology for item-level RFID tagging level. Thus, we aimed to construct a single-period Newsvendor Model that takes into consideration of inventory record errors which are called misplacement and shrinkage. Labor cost is also considered in our model. Through this mathematical model, we are able to find the optimum tagging level for each item under different parameter sets. To our knowledge, this study is the first one that uses analytical approaches for the RFID tagging level problem. In addition to find optimum tagging level for different items, through defining a continuous tagging level decision variable, it is also possible to determine the optimum packing capacities of items.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
radyo frekanslı tanıma sistemleri(RFID), RFID etiketleme düzeyi, gazeteci çocuk problemi, envanter sapması, yanlış yerleştirme, kayıp, envanter modelleri, radio frequency identification technology (RFID), RFID tagging level, newsvendor problem, inventory discrepancy, misplacement, shrinkage, inventory models
Alıntı