Deprem Bölgelerinde Betonarme Taşıyıcı Sistem Tasarımı Ve Marmara Depremi Sonrası Yapılan Kalıcı Konutların Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tatlıdede, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı depreme dayanıklı betonarme yapıların tasarım esaslarını ortaya koymak ve Marmara Depremleri sonrasında yaptırılan kalıcı konutları bu ilkeler doğrultusunda inceleyerek değerlendirmektir. Ülkemizin karşı karşıya olduğu deprem gerçeğinin anlaşılabilmesi amacıyla öncelikle Türkiye’nin sismisitesi incelenmiş ve son 30 yıl içerisinde meydana gelmesi beklenen büyük İstanbul depremine dikkat çekilmiştir. Taşıyıcı sistemlerin sınıflandırılması ve taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan elemanların sırasıyla ele alınması ile yatay deprem yükleri altındaki davranışları detaylı olarak incelenmiştir. Böylelikle ortaya konan tasarım esaslarıyla, yapıların beklenen düzeyde hasarlarla deprem enerjisini tüketmesi sağlanarak ve beklenen düzeyin üzerinde hasarlardan kaçınılarak, hem ülke ekonomisi zorlanmadan güvenilir yapılar üretilmiş, hem de can kaybının önüne geçilmiş olur. Depremden sonraki kamuoyu psikolojisi gözönünde bulundurularak kalıcı konutların üretim sürecinde, yer seçimi ve taşıyıcı sistemin dayanımı üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur. Durum değerlendirme çalışmasıyla kalıcı konutların yapısal özellikleri irdelenerek belgelenmiştir.
The aim of this study is to expose the principles of the earthquake resistant design of reinforced concrete structures and to survey and evaluate the permanent housings built after the Marmara Earthquake according to these principles. The seismicity of Turkey is construed at first to perceive the earthquake truth that our country is facing and attention is attracted to the İstanbul earthquake expected within the next 30 years. The classification of the structural systems and the damage patterns and behaviours of structural systems and structural and nonstructural components under lateral earthquake loads are analyzed one by one. Thus, reliable structures can be build without over-exertion of the economy of the country and loss of lives can be prevented by assuring the structures to use up the earthquake energy with damages at the anticipated level and to avoid damages beyond the anticipated level. The selection of the project area and the strength of the structural system were focused intensively taking the post-earthquake public psychology into account. Structural characteristics of the permanent housings were criticized and documented with the case study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Betonarme yapılar, Deprem, Kalıcı konutlar, Reinforced concrete structures, Earhtquake, Permanent housing
Alıntı