İdeal Kadraj: Modern Villanın Fotoğrafik Temsili

dc.contributor.advisor Uluoğlu, Belkıs tr_TR
dc.contributor.author Kütükçüoğlu, Burcu tr_TR
dc.contributor.authorID 429429 tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-05-10 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:40:31Z
dc.date.available 2015-07-01T19:40:31Z
dc.date.issued 2013-12-16 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, 1920lerde ve 30larda inşa edilen Modern villalara dair bir problem tanımlanmış ve bu problemin, yapıların kitlesel olarak üretilip yayılan fotoğrafları aracılığıyla geçirdiği dönüşüm çözümlenmeye çalışılmıştır. Savaşlar arası döneme ait Modern villa fotoğrafları külliyatı, mimari ve fotoğrafik özellikler taşıyan, tanımlı bir olgu olarak ele alınmış ve gerek bu yapı tipinin gerekse diğer Modern mimarlık ürünlerinin algılanması ve yorumlanmasında etkin olduğu saptanmıştır. Bu olgunun mimari ve fotoğrafik özellikleri ayrı başlıklar altında incelenmiş ve ilişkilendirilmiştir. Modern villaya dair tanımlanan problemin dönüşümünü araştırmak için, 1923-1935 yılları arasında üç önemli Fransız dergisinde yayınlanan Modern villa fotoğraflarından bir İmge Seti oluşturulmuş ve bu örnek fotoğraflar üzerinde niceliksek ve niteliksel yöntemler aracılığıyla bir çözümleme çalışması yapılmıştır. Tezin merkezinde konumlanan bu çözümleme çalışmasının sonuçları, destekleyici söylemler, görsel gösterimler ve niceliksel veriler yoluyla açıklanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract A specific problem about the Modern villas built during 1920s and 30s is defined in this study and the transformation of this problem which took place through the mass production and dissemination of the photographs of these buildings is analyzed. The photographic corpus of Modern villa photographs of this period is evaluated as an identifiable phenomenon with architectural and photographic characteristics and it is observed that this phenomenon was a dominant factor in the interpretation of this building type and other forms of Modern architecture as well. Both architectural and photographic aspects of this phenomenon are discussed separately and linked to each other. In order to investigate the transformation of the problem defined for the Modern villa, an Image Set is formed out of villa photographs published in three significant French periodicals between 1923-35, and these case study images are analyzed by a combination of quantitative and qualitative methods. The results of the analysis that forms the core of the thesis study is rendered explicit through the discussion of relevant discourse, visual presentations and quantitative data. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6335
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Modern villa tr_TR
dc.subject standardizasyon tr_TR
dc.subject belgeleme tr_TR
dc.subject soyutlama tr_TR
dc.subject kadraj tr_TR
dc.subject Modern villa en_US
dc.subject standardization en_US
dc.subject documentation en_US
dc.subject abstraction en_US
dc.subject framing en_US
dc.title İdeal Kadraj: Modern Villanın Fotoğrafik Temsili tr_TR
dc.title.alternative Ideal Framing: Photographic Representation Of The Modern Villa en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
12509.pdf
Boyut:
17.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama