Bromokinolin Sübstitüe Yeni Metaloftalosiyaninlerin Sentezi

dc.contributor.advisor Gül, Ahmet tr_TR
dc.contributor.author Akgül, Deniz tr_TR
dc.contributor.authorID 402763 tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-06-21 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:14:52Z
dc.date.available 2015-07-13T10:14:52Z
dc.date.issued 2013-02-20 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, periferal konumda dört adet 5,7-dibromokinolin grubuna sahip metalli ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu amaçlanmıştır. Sentezlenen bu yeni bileşiklerin yapıları 1H NMR, IR, Uv-vis ve kütle teknikleri kullanılarak aydınlatılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında 5,7-diromo-8-hidroksikinolin ve 4-nitroftalonitrilin kuru DMF içerisinde susuz K2CO3 varlığında 25oC’deki nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonu sonucunda 4-(5,7-dibromokinolin-8-iloksi)-ftalonitril(1) bileşiği elde edilmiştir. Çalışmamızın ikinci kısmında mikrodalga enerjisi kullanarak 1 bileşiğinin uygun metal tuzları (Zn(AcO)2 ve CoCl2) ile 600 W, 160oC’de 10 dak. süren reaksiyonundan hedeflenen metalli ftalosiyaninlere (2,3) geçilmiştir. Tüm bileşikler kromatografik yöntemler kullanılarak saflaştırılmıştır. Elde edilen ftalosiyaninler (2,3) THF, aseton, DMSO, kloroform gibi çözücülerde çözünmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada yeni bir ftalonitril türevi sentezlenerek bundan iki adet yeni ftalosiyanin bileşiği elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The scope of the present work is to synthesize and characterize metallophthalocyanines containning four 5,7-dibromoquinoline groups in peripheral positions. All these new compounds were characterized by 1H-NMR, Uv-vis, IR and Mass spectroscopy. In the first part of this work, 4-(5,7-dibromo-quinoline-8-yloxy)-phthalonitrile (1) was prepared from the nucleophilic substitution reaction of 4-nitrophthalonitrile and 5,7-dibromo-8-hydroxyquinoline in the presence of K2CO3 in dry DMF at room temperature. In the second part, metallophthalocyanines were synthesized by using microwave energy at 160oC and in 600W, 10 minutes with corresponding metal salts (Zn(AcO)2 and CoCl2). All compounds were purified by chromotography techniques. These new phthalocyanines (2,3) show good solubility in THF, acetone, DMSO and chloroform. In Conclusion, one novel phthalonitrile derivative and corresponding two metallophthalocyanines were synthesized in this study. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7352
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Ftalosiyanin tr_TR
dc.subject Tetrapirol tr_TR
dc.subject Mikrodalga tr_TR
dc.subject Kinolin Türevleri tr_TR
dc.subject Phthalocyanine en_US
dc.subject Tetrapyrrole en_US
dc.subject Microwave en_US
dc.subject Quinoline Derivatives en_US
dc.title Bromokinolin Sübstitüe Yeni Metaloftalosiyaninlerin Sentezi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of Novel Metallophthalocyanines With Bromoquinoline Substituents en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11609.pdf
Boyut:
1.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama