Türk Mobilya Sektöründe Ikea: Tasarım Ve Kişiselleştirme İle İlgili Etkenler Üzerine Bir Araştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-01-08
Yazarlar
Oksay, Ödül Alev
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, IKEA konsepti ve ürün gamının Türk mobilya sektörü ve tüketicileri üzerindeki etkilerini ve sektördeki diğer perakendecilerden farklı kılan özelliklerini incelemektedir. Bu çalışma kapsamında, IKEA-Türkiye departman müdürleri ile yapılan görüşmeler ve Bayrampaşa (İstanbul) mağazasında müşteriler ile yapılan anketlerin amacı, Tüketicilerin IKEA ve ürün gamı hakkında görüşlerini öğrenmek ve Türk pazarında IKEA’nın güçlü bir rakip olmasında etkili olan nedenleri araştırmaktır. Elde edilen verilere göre, IKEA ve ürün gamını Türk pazarında farklı kılarak tüketiciye cazip gelen özellikleri tasarım, çeşitlilik ve düşük fiyat özellikleridir. Kişiselleştirilebilen seri üretim döneminin tanımı ve stratejileri dikkate alındığında, bu özelliklerin Türk pazarında yeni olan kişiselleştirilebilen ürün ve hizmetler yaratabilmek için önemli elemanlar olduğu görülmektedir. Ürün gamı ile mağazalarında ilham verici ve fonksiyonel sunumlar yapan IKEA, pazarda farklılık ve rakabeti artırmaktadır.
This study, focusing on the influences of the IKEA concept and the product range on the Turkish furniture industry and the customers, has explored the comments of customers on IKEA, its product range in comparison with the other home furnishing retailers in Turkey. The survey including the interviews with the managers of IKEA-Turkey and a questionnaire carried out with IKEA customers in the Bayrampaşa (İstanbul) store helped in gathering the data required to find out about the comments of customers and the main reasons that make IKEA a tough competitor in the market. As the survey results present, IKEA and its product range catch attention of the customers by its design, variety and low price features in the range. Considering the definition and strategies of mass customisation, these features are essential components of customisation, which is also new in the Turkish market. Moreover, inspiration and functionality are the characteristics of its product range and stores distinguishing IKEA from the other retailers in the market.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
IKEA, ürün tasarımı, kişiselleştirme, IKEA, product design, customisation
Alıntı