Yapı Sistemlerinin Hesap Yöntemlerinin Karşılaştırılması Ve Az Katlı Betonarme Binaların Olası Deprem Davranışları

dc.contributor.advisor Karadoğan, Faruk tr_TR
dc.contributor.author Özer, Mehmet Nadir tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-01T13:54:50Z
dc.date.available 2015-12-01T13:54:50Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract İki ana bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde, yapı sistemlerinin hesap yöntemleri, ele alınan üç açıklıklı çerçeve üzerinde, çeşitli yükleme durumları için farklı hesap yöntemleri kullanılarak karşılaştırılmıştır. Matris yerdeğiştirme yöntemine göre yapılan hesaplarda, sistemde birinci ve üçüncü açıklıklarda yer alan kırık çubuk iki kademeli alt sistem olarak ele alınıp çözümlenmiştir. Ayrıca, mesnet çökmeleri için hesapta sistemin simetri özelliklerinden faydalanabilmek amacıyla, mesnet çökmeleri simetrik ve antimetrik iki bileşene ayrılmıştır. İkinci bölümde ise, az katlı mevcut betonarme binaların deprem güvenliğinin saptanması amaçlı bir çalışma yapılmıştır. Bu doğrultuda, uygulamada sık karşılaşılan binaların yapısal özellikleri göz önüne alınarak, beş katlı dört tip çerçeve üzerinde durulmuştur. Bu çerçevelerin sabit ve hareketli yüklerle ve 1975 Deprem Yönetmeliği maddelerine göre bulunan deprem yükleri etkisinde, statik ve betonarme hesabı yapılmıştır. Daha sonra, çerçevelerin, düşey yükler sabit tutulurken, arttırılan yatay yükler altında, I. Mertebe Teorisi’ne göre lineer olmayan hesabı yapılmıştır. Uygulamada çok karşılaşılan yapısal hatalardan bazıları matematik modellere yansıtılarak, bunların yatay yük taşıma kapasitesinde ne düzeyde değişikliklere neden olabilecekleri parametrik çalışmanın bir parçası olarak ele alınmıştır. Değerlendirme yöntemleri için önemli bir ölçüt oluşturacağı düşünülerek, sadece düşey yüklere göre boyutlandırılmış yapıların yatay yük taşıma kapasiteleri de incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In the first part of this study, one storey three bay structure has been designed employing several methods for different load cases. Special attention has been forwarded to the applications of matrix displacement method for which substructuring technique in two levels have been utilised to shorten the analysis. The load case of uneven support settlements have been divided to two parts, so that one of them was symmetrical support settlement while the other one was asymmetrical support settlement for which only one half of the structure was enough to be considered in analysis. In the second part of the study, four groups of 2D frames have been analized, taking into consideration the material nonlinearity for finding the failure loads and ultimate loads according to the first order theory. Special attention has been exercized in the design of sample structure satisfying all the code requirements which were valid at the period of original design. In the parametric work, the most probable deficiencies to be encountered in site have been selected and transferred into the mathematical models used. For proposing a treshold for existing buildings a special design have been referred in which just the vertical dead and live loads but not earthquake forces have been considered. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10836
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Alt sistem tr_TR
dc.subject Lineer olmayan hesap tr_TR
dc.subject Parametrik çalışma tr_TR
dc.subject Substructuring en_US
dc.subject Nonlinear analysis en_US
dc.subject Parametric work en_US
dc.title Yapı Sistemlerinin Hesap Yöntemlerinin Karşılaştırılması Ve Az Katlı Betonarme Binaların Olası Deprem Davranışları tr_TR
dc.title.alternative Comparison Of Methods Of Structural Analysis And Possible Nonlinear Behavior Of Typical Low Rise Reinforced Concrete Buildings en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1355.pdf
Boyut:
3.3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama