İç Lojistik Sistemlerinin Yalın Üretim Bakış Açısıyla Yeniden Tasarlanması Ve Otomotiv Sektöründe Örnek Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Gecü, Bilal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Toyota Üretim Sistemi’ni temel alan yalın üretim, israfların giderilmesi yolu ile çeşitli alanlardaki performansı yükseltmeye odaklanmıştır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Japon ortaklı bir firmada yürütülen bir yalın üretim projesinin başlangıç safhasından itibaren gidilerek yaşanan değişimlerin adım adım anlatılması ve bu süreçte yaşanan iyileştirmelerin örnekleriyle ortaya konmasıdır. Yalın üretim sisteminin tam anlamıyla çalışabilmesi için kalite, satınalma, planlama, imalat ve lojistik birimleri başta olmak üzere tüm kurumun bu bilinç içinde hareket etmesi gerekmektedir. Firmada 2007 sonu itibariyle başlatılan bu projede çok hızlı ilerleme kaydedilmiştir. Avrupa üretim üssü olmayı hedefleyen bu sebeple de 2008 sonunda hatta girecek yeni model araçlarla birlikte yalın üretim felsefesinin tam olarak uygulanmasını isteyen firmada yürütülen proje ile ilgili detay bilgilere bu çalışmada yer verilmiştir. Burada ele alınan konu lojistik gelişmelerle ilgilidir. İç lojistik sistemlerinin yeniden tasarlanması söz konusudur. Öyle ki eski sisteme ait ne varsa kademe kademe kaldırılmış ve yalın üretim felsefesine uygun yapı oluşturulmaya başlanmıştır. Projeye İngilizce’de “Kit Halinde Teslimat” anlamına gelen “Kit Delivery” ismi verilmiştir. Parçaların depolanması, montaj hattına teslim edilmesi gibi iç lojistik sistemlerle ilgili radikal adımlar atılmış; montaj hattı çevrim zamanını düşürmek, “FIFO”yu tam anlamıyla uygulamak ve istenen kalite standartlarında araç üretmek için nasıl bir lojistik yapılanma içinde olunması gerektiği özümsenerek çözümler geliştirilmiştir. Yalın üretim felsefesinin tam anlamıyla uygulanabilmesi için en büyük sorumluluk lojistik kısmına aittir. İlk gelişim lojistik kanadı tarafından gerçekleşmelidir. Diğer birimler lojistik yapının kurulmasının ardından kendi sistemleri ile ilgili çalışmalara başlayabilirler. “Kit Delivery” projesi yalın üretim felsefesinin uygulanabilmesi için atılan ilk adımdır. Temel düşünce “çalışanların işini kolaylaştırmak, verimliliği arttırmak ve hata yapmayı engelleyen sistemler kurmak” şeklinde ifade edilebilir. Bu bakış açısıyla iç lojistik sistemlerinde eskiye ait atıl kapasiteler ve verimsizlikler tespit edilmiştir. Lojistik rotaları ile değer akışları elde edilmiş ve en kolay yoldan en kısa biçimde malzemelerin istenen yere yalnız ihtiyaç miktarı kadar ulaştırılması için çalışılmıştır. “Kit Delivery”nin asıl gayesi hatta yürüyen her bir araç için yalnızca ihtiyaç duyulan malzemelerin, ihtiyaç duyulan miktarda hazırlanması ve hatta teslim edilmesidir. Hat kenarındaki doluluğun önüne geçilmelidir. Bu sayede hem stoklar daha iyi takip edilecek hem de izlenebilirlik artacaktır. Kalite kontrol noktaları için boşluklar yaratılacak ve hataların tespit edilerek geri bildirim yoluyla önlenebilmesi için uygun ortam da oluşmuş olacaktır. Bu da “DPU” değerlerini düşürecektir. Çalışanın işini kolaylaştırarak onu mükemmele yaklaştırmak elbette bir mühendisin görevidir. Öyle bir yapı kurulmaldır ki çalışan şu üç ilkeye göre iş yapabilir hale gelsin: “Düşünmek yok, Yargı yok, Seçim yok”. Örneğin hangi malzemenin hangi araca takılması gerektiği ile ilgili çalışan düşünmemelidir, tercih yapmamalıdır, akıl yürüterek kararlar vermemelidir. Kendisine servis edilen malzeme grubu üzerinden sıradaki parçayı gözü kapalı alabilmelidir. Projedeki genel akış ; lojistik rotalarının her bir çalışan için çizilmesi, verimsizliklerin tespiti, yeni yerleşim planının yalın üretim düşüncesi ile örtüşecek şekilde yeniden oluşturulması, uygulama esnasında görülen eksiklikler sebebiyle çeşitli revizyonların yapılması, zaman etüdleri yapılarak ihtiyaç duyulan işgücünün tespit edilmesi, yeni sistemin işleyişi ve kazandırdıklarının ortaya konması ve gelecekte yapılması hedeflenen açık kalmış noktaların belirlenmesi olarak özetlenebilir.
Lean production, based on Toyota Production System, is focused on raising performance by counteracting the waste. The aim of this project is explaining the implementation of a lean production model in a Turkish automotive industry company with a Japanesse partner. Before and after situations are mentioned by value and utility analysises. Achieving lean production system implementation is related with the participation of whole company especially quality control, purchasing, planning, production and logistics departments. The firm started this project at the end of 2007 and it’s planned to be finished by the year 2009 to be able to have a license for being a European production base. The name of the project is “kit delivery”. A new logistics philosophy takes traditional delivery system’s place. “Kit delivery” means preparing part as “kits” for a vehicle and delivering them to the line side only as much as requirement of that vehicle. The storage of the parts and delivering them to the line side is redesigned from the point of view of lean production system. The result of all these developments is producing vehicles with required DPU (Defect Per Unit) values. The biggest responsibility in this project belongs to logistics department. First step is about the logistics works. Main philosophy of this project is simplifying the workers’ jobs, increasing the productivity and developing new methods for preventing mistakes. Affording the visibility in assembly line is vital because of understanding quality problems. To get easy of workers’ job is a duty for an engineer and three main principles are being evaulated to afford this idea. These are; “No thinking”, “No Judging” and “No Choosing”. Logistics serve the required parts by “kit delivery” method so there’s no need for a worker to decide anything about assembly process. Project’s summary about implementation can be explained step by step like that; redrawing the logistics routes for every logistics worker, determining the unproductiveness and solving them, time studies to understand the real work force, mentioning the utilities and future plan about this system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
yalın üretim, kit halinde teslimat, iç lojistik, lean production, kit delivery, intra-logistics
Alıntı