Allil Onyum Tuzlarının Katyonik Polimerizasyondaki Etkinliklerinin Karşılaştırılması

dc.contributor.advisor Önen, Ayşen tr_TR
dc.contributor.author Kalaycı, Gökçen tr_TR
dc.contributor.department Kimya tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-21T16:33:07Z
dc.date.available 2015-12-21T16:33:07Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, allil sülfonyum, allil piridinyum ve alliloksi piridinyum tuzlarının katyonik polimerizasyondaki etkinlikleri kıyaslanmıştır. Allil onyum tuzları, serbest radikal başlatıcılar varlığında ısısal ve fotokimyasal polimerizasyonda kullanılmıştır. Serbest radikal başlatıcı olarak , ısısal polimerizasyonda, fenilazotrifenil metan (PAT) ve 2,2' azobisizobutironitril (AIBN), fotokimyasal polimerizasyonda benzoin ve 2,4,6 trimetilbenzoil difenilfosfinoksit (TMDPO) kullanılmıştır. Serbest radikal başlatıcılar varlığında polimerizasyon gerçekleştirildiğinde, ısı ve ya ışık yoluyla oluşan radikaller allil onyum tuzlarının allil grubuna katılmaktadır. Bu yapıdan parçalanmayla ayrılan radikal katyon ise polimerleşmeyi başlatmaktadır. PAT ve benzoin başlatıcılarında bu katılma-parçalanma mekanizmasına ek olarak elektron transferi reaksiyonu ile oluşan katyonlarında polimerizasyonu başlattığı bilinmektedir. Allil onyum tuzları serbest radikal başlatıcı olmaksızın polimerizasyonda kullanıldılar. Isısal polimerizasyonda yüksek sıcaklıklarda (>80º) , fotokimyasal polimerizasyonda ise maksimum absorpsiyon gösterdikleri dalga boyunda (~260nm) etkin olarak polimerizasyon sağladılar. Sonuç olarak, allil onyum tuzlarının etkinliği allil sülfonyum>alliloksi piridinyum> allil piridinyum şeklinde olmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, effectiveness of the allyl sulfonium, allyloxy pyridinium and allyl pyridinium salt in cationic polymerization is compared. Allyl onium salts are used in thermal and photochemical polymerization in the presence of free radical initiators. In thermal polymerization, phenylazotriphenyl methane(PAT) and 2,2' azobisisobutyronitrile(AIBN) , in photochemical polymerization, benzoin and 2,4,6 trimethylbenzoyl diphenylphosphinoxide (TMDPO) are used as free radical initiators. When free radical initiators are used in polymerization, radicals that are formed thermally or photochemically are added to the allyl group of the allyl onium salts. Then, by fragmentation, a radical cation forms and this starts polymerization. In the case of PAT and benzoin, in addition to this addition-fragmentation mechanism, radicals that are formed by electron transfer mechanism also start polymerization. Allyl onium salts are used in polymerization without any free radical initiator as well. In thermal polymerization at high temperatures(>80ºC) and in photochemical polymerization at the wavelength(~260nm) where they have maximum absorption, allyl onium salts start polymerization effectively. As a result, effectiveness of the salts follows allyl sulfonium>allyloxy pyridinium>allyl pyridinium order. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11916
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Katılma-parçalanma mekanizması tr_TR
dc.subject allil onyum tuzu tr_TR
dc.subject serbest radikal başlatıcı tr_TR
dc.subject fotokimyasal polimerizasyon tr_TR
dc.subject Addition-fragmentation mechanism en_US
dc.subject allyl onium salt en_US
dc.subject free radical initiator en_US
dc.subject photochemical cationic polymerization en_US
dc.title Allil Onyum Tuzlarının Katyonik Polimerizasyondaki Etkinliklerinin Karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparison Of The Effectiveness Of Allyl Onium Salts In Cationic Polymerization en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
138.pdf
Boyut:
1.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama