Tasarımda Buluş Ve Yenilik İçin Bir Metot Denemesi: Türk Kahvesi Makinası

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güçlü, Yusuf
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yeni ürün tasarımında farklı bir metot uygulanmıştır. Bu metot denemesinde üzerinde çalışılan ürün Türk kahvesi makinesidir. Türk kahvesi makinesi fikri ilk ortaya çıktığında pazarda benzer bir ürün bulunmadığından, yapılan çalışma tam anlamıyla yeni ürün tasarımı çalışması olmuştur. Öncelikle kahve ve kahve kültürü hakkında literatür araştırmasına gidilmiş, elde edilen bilgilerle ilk Türk kahvesi makinesi kavramları ortaya çıkartılmıştır. Daha önce benzer bir ürün hakkında fikir sahibi olmayan kullanıcılara anket yapılmış, böylece pazarda böyle bir ürün olması durumunda kullanıcıların tercihlerinin neler olabileceği konusunda veri toplanmıştır. Bu veriler, cezve üzeri sıcaklık dağılımının incelenmesi, pişen kahvenin lezzetli olması için gerekli koşulların tespiti gibi çeşitli deneyler sonucunda elde edilen bulgularla birleştirilerek Türk kahvesi makinesi için en uygun tasarım kavramı alternatifleri bilgisayar ortamında modellenmiştir. Türk kahvesi makinesi tasarımı Arçelik Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde yapılmıştır.
In this study, a different method for designing a new product was applied. Turkish coffee machine is the subject of this innovative product design study. This study was completely a new product design study. Because, there wasn’t such a product on the market when the first idea about Turkish coffee machine was created. First of all, a literature research about coffee and coffee culture was performed. Then, first Turkish coffee machine concepts were created, a survey was applied to samples who have no idea about such a machine before, so that data was collected about users’ needs. After combining this data and interpretations of experiments such as heat dispersion of the pot and determinig the conditions for the tasty coffee, the 3D CAD model alternatives of Turkish coffee machine concepts were created. The innovative design of Turkish coffee machine was performed at Arçelik Research and Technology Development Center.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Buluş, Türk kahvesi makinesi, yenilikçi ürün tasarımı, Invention, Turkish coffee machine, innovative product design
Alıntı