Kktc’deki İnşaat Firmalarının Durumu Ve Sorunları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yüksel, Güvenç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki inşaat firmalarının genel durumlarının ve ayrıca inşaat firmalarının sektördeki problemlerinin neler olduğunun tespitine çalışılmıştır. KKTC, 1974’deki savaştan sonra oluşan yeni bir devlettir. Savaş sonrası psikolojik ve ekonomik problemlerin giderilmesinden sonra yenile yapılaşmaya ve gelişmeye başlamıştır. Bu gelişim içerisinde inşaat sektörü büyük bir pay almaktadır. Gelişmenin yenile başlamasından dolayı sektördeki talebin artmasıyla inşaat firmaları önem kazanmış ve yeni oluşumlara gidilmiştir. Bu oluşum sürecinde KKTC’deki inşaat firmaları birçok problemlerle karşılaşmaktadırlar. Yenile oluşan bir devlet olmasının yanında hiçbir devlet tarafından tanınmamasından dolayı da birçok konularda sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sıkıntıların başında ekonomik durum ve siyasi belirsizlik gelmektedir. Bu sorunlar diğer tüm sektörleri olduğu gibi inşaat sektörünü nasıl etkilediğinin tespitine çalışılmıştır.
The study is aimed to determine the problem of the construction firms in Turkish Republic of Northern Cyprus. TRNC is a new republic and after the war in 1974, all of the sectors in Cyprus were collapse and everything was changed. After the war in 1974, the construction sector is affected like the other sector. For a long time there wasn’t any investment in this sector. After a period the investment restarted. The construction sector is facing many problems in TRNC. Some of these problems are a reflection of state policy, the economic and the political standing of the TRNC. I searched the effect of these problems on the construction firms in TRNC.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
KKTC, İnşaat Firmaları, Firma Sorunları., TRNC, Construction Firms and Firms’ Problems.
Alıntı