Üniform Kalınlıklı Bir Tabaka İle İkiye Ayrılmış Sonsuz Bir Elastik Ortamda Nonlineer Enine Kayma (sh) Dalgalarının Yayılması

dc.contributor.advisor Teymür, Mevlüt tr_TR
dc.contributor.author Kurt, Hamza tr_TR
dc.contributor.authorID 10062749 tr_TR
dc.contributor.department Matematik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Mathematical Engineering en_US
dc.date 2015 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-05-18T13:40:57Z
dc.date.available 2018-05-18T13:40:57Z
dc.date.issued 2015-10-23 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, üniform kalınlıklı bir tabaka ile ikiye ayrılmış sonsuz bir elastik ortamda nonlineer genelleştirilmiş enine kayma (SH) dalgalarının yayılmasını modelleyen bir sınır değer probleminin, bu ortamdaki yayılma olaylarını karakterize eden yaklaşık çözümleri, bir asimptotik pertürbasyon yöntemi ile elde edilmiştir. İncelemede ortamı oluşturan yarım uzayların ve bunları ayıran üniform kalınlıklı tabakanın birbirlerinden farklı elastik özelliklere sahip genelleştirilmiş neo-Hookean elastik malzemelerden meydana geldikleri kabul edilmektedir. Ortamlar lineer elastik malzemelerden oluştuklarında bu tip dalgaların yayılması daha önceden incelenmiştir. Bunların bir lineer elastik yarım uzayın, farklı elastik özelliklere sahip bir üniform tabaka ile kaplı olduğu bir ortamda yayılan SH tipi yüzey dalgalarının (Love dalgaları) dispersiyon bağıntısına benzer bir dispersiyon bağıntısına sahip oldukları bulunmuştur. Yani bu dalgalar da dispersif elastik dalgalardır. Bundan dolayı, bu SH dalgaları da genelleştirilmiş tipten Love dalgaları olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle ilk bölümde önce Love dalgalarının tanımı özetlenmiştir. Daha sonra çalışmada ele alınan problem ve çalışmanın amacı belirtilmiştir. Çalışmada gerçekleştirilen analiz, kullanılan yöntem ve ulaşılan sonuçlara değinilerek bölüm sonlandırılmıştır. İkinci bölümde, önce üniform kalınlıklı bir tabaka ile ikiye ayrılmış ve genelleştirilmiş neo-Hookean malzemelerden oluşan sonsuz bir ortamda nonlineer enine kayma dalgalarının yayılmasını yöneten hareket denklemleri ve bunlara eşlik eden sınır koşulları verilmektedir. Bu denklemler ve sınır koşulları yazılırken Ek A’da, genelleştirilmiş neo-Hookean ortamlarda, genelleştirilmiş kayma hareketi hakkında yapılan incelemeden faydalanılmıştır. Daha sonra, bu denklemler ve sınır koşulları lineerleştirilmiş ve enine kayma dalgalarının yayılması incelenmiştir. Bu incelemede, c , lineer dalgaların faz hızını; c1, c2 ve c3 ise, sırası ile üst yarım uzayda, uniform ara tabakada ve alt yarım uzaydaki lineer kayma dalgalarının yayılma hızlarını göstermek üzere, bu hızlar arasında c2<c<c11.11 için ise tabaka ortamındaki malzemenin nonlineer özelliği belirlemektedir. Dolayısıyla, dalga yayılmasının davranışının, ortamlardaki malzemelerin nonlineer özelliklerinden etkilendiği gözlemlenmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a solution of boundary value problem of the nonlinear shear horizontal (SH) wave propagation in an infinite elastic medium is obtained for specific condition by using an asymptotic perturbation method. The infinite elastic medium, divided by an elastic layer of uniform thickness h, is composed of two half-spaces and one layer of uniform thickness, located between of half-spaces. These mediums have different elastic characteristics from each other and consist of generalised neo-Hookean materials. In the first section, Love waves are introduced briefly and the aim of the study is presented. Also, the analysis and the results are mentioned. In the second section, in the infinite elastic medium divided by a layer of uniform thickness, motion equations and boundary conditions of nonlinear shear horizontal wave propagation are defined. Then, motion equations and boundary conditions are linearized in order to investigating boundary value problem of linear horizontal shear wave propagation. As c is the phase velocity and the constants cv are linear shear velocities, under the condition c2<c<c11.11 . As a result, it is found that behavior of the wave propagation is affected by nonlinear characteristics of the mediums. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/15560
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Nonlineer Enine Kayma Dalgaları tr_TR
dc.subject Nonlineer Sh Dalgalarının Yayılması tr_TR
dc.subject Propagation Of Nonlineer Sh Waves en_US
dc.title Üniform Kalınlıklı Bir Tabaka İle İkiye Ayrılmış Sonsuz Bir Elastik Ortamda Nonlineer Enine Kayma (sh) Dalgalarının Yayılması tr_TR
dc.title.alternative Propagation Of Nonlinear Shear Horizontal (sh) Waves In An Elastic Medium Divided By A Layer Of Uniform Thickness en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10062749.pdf
Boyut:
650.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama