Üniform Kalınlıklı Bir Tabaka İle İkiye Ayrılmış Sonsuz Bir Elastik Ortamda Nonlineer Enine Kayma (sh) Dalgalarının Yayılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-10-23
Yazarlar
Kurt, Hamza
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, üniform kalınlıklı bir tabaka ile ikiye ayrılmış sonsuz bir elastik ortamda nonlineer genelleştirilmiş enine kayma (SH) dalgalarının yayılmasını modelleyen bir sınır değer probleminin, bu ortamdaki yayılma olaylarını karakterize eden yaklaşık çözümleri, bir asimptotik pertürbasyon yöntemi ile elde edilmiştir. İncelemede ortamı oluşturan yarım uzayların ve bunları ayıran üniform kalınlıklı tabakanın birbirlerinden farklı elastik özelliklere sahip genelleştirilmiş neo-Hookean elastik malzemelerden meydana geldikleri kabul edilmektedir. Ortamlar lineer elastik malzemelerden oluştuklarında bu tip dalgaların yayılması daha önceden incelenmiştir. Bunların bir lineer elastik yarım uzayın, farklı elastik özelliklere sahip bir üniform tabaka ile kaplı olduğu bir ortamda yayılan SH tipi yüzey dalgalarının (Love dalgaları) dispersiyon bağıntısına benzer bir dispersiyon bağıntısına sahip oldukları bulunmuştur. Yani bu dalgalar da dispersif elastik dalgalardır. Bundan dolayı, bu SH dalgaları da genelleştirilmiş tipten Love dalgaları olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle ilk bölümde önce Love dalgalarının tanımı özetlenmiştir. Daha sonra çalışmada ele alınan problem ve çalışmanın amacı belirtilmiştir. Çalışmada gerçekleştirilen analiz, kullanılan yöntem ve ulaşılan sonuçlara değinilerek bölüm sonlandırılmıştır. İkinci bölümde, önce üniform kalınlıklı bir tabaka ile ikiye ayrılmış ve genelleştirilmiş neo-Hookean malzemelerden oluşan sonsuz bir ortamda nonlineer enine kayma dalgalarının yayılmasını yöneten hareket denklemleri ve bunlara eşlik eden sınır koşulları verilmektedir. Bu denklemler ve sınır koşulları yazılırken Ek A’da, genelleştirilmiş neo-Hookean ortamlarda, genelleştirilmiş kayma hareketi hakkında yapılan incelemeden faydalanılmıştır. Daha sonra, bu denklemler ve sınır koşulları lineerleştirilmiş ve enine kayma dalgalarının yayılması incelenmiştir. Bu incelemede, c , lineer dalgaların faz hızını; c1, c2 ve c3 ise, sırası ile üst yarım uzayda, uniform ara tabakada ve alt yarım uzaydaki lineer kayma dalgalarının yayılma hızlarını göstermek üzere, bu hızlar arasında c2<c<c11.11 için ise tabaka ortamındaki malzemenin nonlineer özelliği belirlemektedir. Dolayısıyla, dalga yayılmasının davranışının, ortamlardaki malzemelerin nonlineer özelliklerinden etkilendiği gözlemlenmektedir.
In this study, a solution of boundary value problem of the nonlinear shear horizontal (SH) wave propagation in an infinite elastic medium is obtained for specific condition by using an asymptotic perturbation method. The infinite elastic medium, divided by an elastic layer of uniform thickness h, is composed of two half-spaces and one layer of uniform thickness, located between of half-spaces. These mediums have different elastic characteristics from each other and consist of generalised neo-Hookean materials. In the first section, Love waves are introduced briefly and the aim of the study is presented. Also, the analysis and the results are mentioned. In the second section, in the infinite elastic medium divided by a layer of uniform thickness, motion equations and boundary conditions of nonlinear shear horizontal wave propagation are defined. Then, motion equations and boundary conditions are linearized in order to investigating boundary value problem of linear horizontal shear wave propagation. As c is the phase velocity and the constants cv are linear shear velocities, under the condition c2<c<c11.11 . As a result, it is found that behavior of the wave propagation is affected by nonlinear characteristics of the mediums.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Nonlineer Enine Kayma Dalgaları, Nonlineer Sh Dalgalarının Yayılması, Propagation Of Nonlineer Sh Waves
Alıntı