Mevcut Bir Binanın 2007 Dbybhy 7. Bölüm’e Göre Deprem Yükleri Altında Performansının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Mavuzer, Sedat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu yüksek lisans tezinde; 2007 DBYBHY’nin öngördüğü doğrusal ve doğrusal olmayan analiz yöntemlerinin tanıtılması amacıyla, 1. derece deprem bölgesinde bulunan ve kullanım amacı konut olan mevcut bir binanın deprem yükleri altındaki davranışı incelenmiş ve bulunan sonuçlar 2007 DBYBHY’e göre değerlendirilmiştir. Sap2000’de binaya ait analiz modelleri oluşturulmuş ve analizler her iki doğrultu için de tekrarlanarak sonuçları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Her iki analiz yönteminde de binanın Göçme Bölgesi Performans Seviyesini sağladığı sonucuna varılmıştır. Binanın bu şekilde kullanılmasının can güvenliği açısından tehlikeli olduğu görülmüştür.
In this study; the behaviour of the building, which was built as a house, is inspected under earhquake loads consedering the DBYBHY 2007, chapter7 in the purpose of understand the lineer and non-lineer analysis methods. The analysis models have been established by using Sap2000 and the results, that obtained from the analysis for both directions, have been considered separately. In conclusion, the building is in Failure Performance Level(Göçme Bölgesi Performans Seviyesi) and it is dangerous to use this building without any strengthening operation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
2007 DBYBHY, Deprem Analizi, Performans Değerlendirmesi, 2007 DBYBHY, Earthquake Analysis, Performance Assesment
Alıntı