49 Katlı Bir Yapının Çelik Ve Kompozit Olarak Tasarlanıp, Yapısal Davranış Ve Maliyet Açısından Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-12-31
Yazarlar
Çilingir, Yetkin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması için, 49 katlı çelik bir yapı seçilmiştir. Bu yapı, yapısal davranış inşaat maliyeti açısından karşılaştırılmak amacıyla, kompozit olarak da modellenmiştir. Yatay etkiler olan rüzgar ve deprem, İstanbul’ da yapılacak yüksek binalar hazırlanmış yeni yönetmelikler esas alınarak hesaplanmıştır. Düşey ve yatay etkiler altında, iki sistemin yapısal davranışları incelenmiştir. İlerleyen bölümlerde, iki sistemin çelik ve betonarme elemanlarının tasarım yükleri altında boyutlandırmaları yapılmıştır. Çalışma ayrıca, kompozit döşeme ve kazık hesabını da içermektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda, iki yapı arasında, yapısal davranış açısından büyük farklılıklar gözlenmemiştir. İmalat aşaması ve yangın koruması da göz önünde bulundurulduğunda, kaba inşaat maliyeti olarak kompozit olan yapının daha ucuz olduğu görülmüştür.
A 49-story steel structure has been studied in this thesis project. The building has also been modeled as a steel concrete composite structure to make comparisons of structural behavior and construction cost. For lateral loadings such as wind and seismic affects were based on recent codes issued for tall buildings in Istanbul. Both structural models were analyzed due to gravity and lateral loads. Steel and RC members of the systems were designed in the preceding sections. The study also includes composite slab (floor) and pile calculations. Only slight differences in structural behavior of the systems were prevailed as an outcome of this study. Considering construction process and fire safety requirements, it would be accurate to state that the steel & RC composite structure proves more economical for rough construction costs.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Çok Katlı Çelik Yapı, Çok Katlı Kompozit Yapı, Çelik ve Kompozit Yapı Yapısal ve Maliyet Karşılaştırma, Kompozit Döşeme, Kazık Hesabı, İstanbul Yüksek Binalar Deprem Yönetmeliği, İstanbul Yüksek Binalar Rüzgar Yönetmeliği, Steel Tall Building, Composite Tall Building, Steel and Composite Structural Behavior and Cost Comparison, Composite Slab (Floor), Pile Calculations, Seismic Code for Tall Building in Istanbul, Wind Code for Tall Building in Istanbul
Alıntı