İki Supaplı Dizel Motorunun Dört Supaplı Hale Dönüşümü İçin Teorik Ve Deneysel Çalışmalar

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-01-27
Yazarlar
Teker, Hüseyin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, silindir başına iki supaplı bir dizel motoru dört supaplı halde dönüşümü için yapılan tasarım, hesap ve test çalışmaları anlatılmaktadır. Bu geliştirmeye neden ihtiyaç duyulduğu, ürünün kullanıldığı alan olan tarımdaki değişim ve gelişimlerden bahsedilerek ortaya konmuştur. Tasarım çalışmalarında belli bir sıra takip edilmiştir. Öncelikle silindir kafasının tasarımı anlatılmıştır. Tasarım sırasında göz önüne alınan sınırlayıcı kriterler nedenleriyle birlikte verilmiştir. Silindir kafası tasarımında yaygın olarak kullanılan port tiplerinden bahsedilerek, tasarımımızda hangi port tipinin neden kullanıldığı açıklanmıştır. Tasarım çalışmalarına supap tahrik mekanizmasıyla devam edilmiştir. Seri üretimdeki motorda kullanılan mekanizmanın yanında, motorlarda genel olarak kullanılan diğer mekanizmalardan da bahsedilmiştir. Bu mekanizmaların özellikleri açıklanarak, tasarımımızda seçtiğimiz tip nedenleriyle beraber belirtilmiştir. Daha sonra tasarımı yapılan supap tahrik mekanizmasının kinematik ve supap yay katsayısı hesapları yapılmıştır. Prototip motor üzerinde yapılan testlerden ve sonuçlarından bahsedilerek, bu aşamadan sonra yapılacak işler hakkında bilgi verilmiştir.
In this study, design, calculation and testing which are done for changing two valve diesel engine into four valve design are told. Reasons for this development are pointed out by the improvements and changes in agriculture which this product is used for. Design is done in a certain order. Firstly, design of cyilnder head is explained. Limiting criterions during design phase are given with reasons. Port types which are commonly used in this kind of engines are talked about and the type that is chosen is explained with reasons of why. Design studies are continued with valvetrain design. Valvetrain type which is used in two valve engine is explained along with other commonly used valvetrain types. Specifications of each type and the type which is chosen for design are pointed out with reasons. After that kinematic and spring coefficient calculations are done for this type of valvetrain. Tests and results of these tests which are done with the prototype engine are shown. Lastly, what should be done after this stage is talked about.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Dizel Motor, Port, Supap Tahrik Mekanizması, Kinematik Hesaplar, Diesel Engine, Port, Valvetrain, Kinematic Calculation
Alıntı