Proje Yönetiminde Kısıtlar Teorisi Ve Gemi İnşaasında Örnek Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-02-20
Yazarlar
Karabacak, Sezgin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İşçilik maliyetlerinin yüksek olduğu ve bu nedenle maliyetler açısından uzak doğu ülkelerindeki tersanelerle rekabet etmekte zorlanan Türk tersaneleri, stratejik öneme sahip bu sektörde dışa bağımlı olmamak adına kriz döneminde çeşitli destek mekanizmaları geliştirerek gemi inşa sanayini canlı tutmaya çabalamışladır. Ülkemizde destek mekanizmalarının yetersiz oluşu kriz döneminde para akışı sıkıntısı yaşayan tersanelerin gemi inşa faaliyetlerini durdurmalarına neden olmuş ve pek çok tersane bakım, onarım ve tadilat çalışmaları ile ayakta kalmaya çabalamıştır. Krizle birlikte sektördeki rekabet gücümüz zayıflamış ve ülkemize karşı bir güvensizlik ortamı oluşmuştur.
Shipyards in Turkey with inability to compete with far east countries due to high labour costs aim to produce several supportive mechanisms during the crisis period to keep this strategic ship building industry alive with no dependence on foreign sources. Lack of supportive mechanisms in Turkey has resulted in closing of shipbuilding activities for those shipyards with cash flow problem and many shipyards has tried to survive through repair, maintenance and modification activities. Our competitiveness in the market has been decreased and an unreliable market environment has been developed as a negative result of the crises in Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Kısıtlar Teorisi, Gemi İnşaa, Proje Yönetimi, Theory Of Constraints (toc), Ship Building, Project Management
Alıntı