İç Çatlak içeren Viskoelastik Diktörtgen Plağın Delaminasyon Burkulması

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Karataş, Esra Eylem
Yahnioğlu, Nazmiye
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Ele alınan bu çalışmada, dikdörtgen iç çatlak içeren lineer viskoelastik kompozit malzemeden yapılmış dikdörtgen plağın, karşılıklı iki kenarından etkiyen düzgün yayılı statik dış basınç kuvveti etkisinde oluşan delaminasyon burkulma problemi incelenmiştir. Plağın bütün yanal yüzeylerinden düşey doğrultuda yer değiştirme yapamayacak şekilde mesnetlendiği ve yapısındaki dikdörtgen ıç çatlağın yüzeylerinin başlangıçta çok küçük ön eğriliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. Ele alınan sınırdeğer probleminde, çatlağa paralel doğrultuda etkiyen statik dış basınç kuvvetifelastik plak) etkisinde veya sabit dış basınç için zaman ilerlerken (viskoelastik plak), çatlak yüzeylerindeki eğriliklerin büyüyerek sonsuza gitmesi, burkulma kriteri olarak seçilmiştir. Ele alınan delaminasyon burkulma problemleri Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Stabilite Teorisi (LEÜBST) yardımıyla modellenmiştir.Ele alınan sınırdeğer probleminin çözümünde, sınır tipli pertürbasyon tekniği, ; Laplace dönüşümü ve üç boyutlu sonlu elemanlar modellemesi kullanılmıştır. Dikdörtgen iç çatlak içeren lineer viskoelastik kompozit malzemeden yapılmış dikdörtgen plağın delaminasyon burkulmasına ait kritik parametre değerleri ile plağın burkulma mod şekilleri verilmiştir
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı