Multiflorosübstitüe Ftalosiyaninler Ve Reaksiyonları

dc.contributor.advisor Hamuryudan, Esin tr_TR
dc.contributor.author Özçeşmeci, Mukaddes tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-06-16 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:25:01Z
dc.date.available 2015-07-13T10:25:01Z
dc.date.issued 2010-06-17 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın ilk kısmında, regioselektif sübstitüsyon reaksiyonu ile periferal pozisyonuna kovalent olarak hekziltiyo-grubu bağlanan dört adet tetrakis(pentaflorobenzil) grubu içeren metal ftalosiyaninlerin sentezi tanımlanmıştır. Bu çalışmanın ikinci aşamasında, öncelikli amacımız çok sayıda çözücü içersinde çözünürlüğün arttırılması aynı zamanda agregasyonun önlendiği yeni dendrimerik sübstitüent içeren ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi olmuştur. Bu kısımda, periferal pozisyonlarında 40 adet flor atomu içeren yeni çok iyi çözünen metal ftalosiyaninlerin sentezi hedeflenmiş, bu bileşiklerin karakterizasyonu, floresans ve enerji transferi özellikleri, değişik çözücülerde ve kloroform içerisindeki farklı konsantrasyonlarda sübstitüent gruplarının spektroskopik ve agregasyon özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmanın son aşamasında, periferal pozisyonlarında 4-[4-(2’,3’,4’,5’,6’-pentaflorobenziloksi)benziloksi grupları içeren yeni metalli ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi üzerine çalışılmıştır. Sentezlenen metalli ftalosiyaninlerin ince filmleri 2947 Corning cam malzeme üzerine spin kaplama metodu kullanılarak elde edilmiştir. MPc’ lerin ince filmlerinin yüzey morfolojileri AFM kullanılarak incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In the first part of this work, we have described the synthesis of metal phthalocyanines which containing four covalently attached hexylthio-groups on the periphery of the tetrakis(pentafluorophenyl) moieties by regioselective substitution reactions. At second step of this work, our aim has been to design new molecules with dendritic fluoro-substituents enhancing their solubility in common solvents but at the same time prohibiting their aggregation. We report herein the synthesis, characterization, fluorescence and energy transfer properties of a new readily soluble metal phthalocyanines with up to 40 fluorine-containing substituents on the periphery for the first time and also we report on the effects of substituent on the spectroscopic and aggregation properties of phthalocyanine derivatives in different solvents and different concentrations in chloroform. In the last part of this work we report the synthesis of novel metallophthalocyanine by the substitution of Pc with 4-(2’,3’,4’,5’,6’-pentafluorobenzyloxy)-benzyloxy groups in peripheral positions. Thin films of novel metallophthalocyanines have been obtained by spin coating on 2947 Corning glass substrates. The surface morphology of the MPcs thin films was investigated by AFM. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7569
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ftalosiyanin tr_TR
dc.subject Flor tr_TR
dc.subject Dendrimer tr_TR
dc.subject Agregasyon. tr_TR
dc.subject Phthalocyanine en_US
dc.subject Fluor en_US
dc.subject Dendrimer en_US
dc.subject Aggregation. en_US
dc.title Multiflorosübstitüe Ftalosiyaninler Ve Reaksiyonları tr_TR
dc.title.alternative Multyfluorosubstituted Phthalocyanines And Their Reactions en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10451.pdf
Boyut:
6.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama