Kalkınma Ajanslarının Kurumsal Kapasitesinin İncelenmesi: Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkeleri Arasında Karşılaştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-08
Yazarlar
Tunca, Gülin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda dünya genelinde yerelleşme olgusunun etkisiyle bölge politikalarında ve bölge kavramlarında değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimlerin etkisiyle bölge yönetimleri dünya gündeminde yerini almaya başlamıştır. Bölge yönetimlerinin bir çıktısı olan, bölgesel kalkınma ajansları ise bölgeyi kalkındırma da etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Çalışmada bu kapsamda bölgenin ve bölgesel politikaların önemi, dünyada ve ülkemizde bölgesel politikaların tarihsel gelişimi, ülkemizdeki ve Avrupa Birliği’ndeki bölgesel kalkınma ajanslarının oluşum süreci ve tarihsel gelişimi araştırılmıştır. Yaygın olarak Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de kurulan kalkınma ajanslarının kurumsal yapıları ve kapasiteleri çerçevesinde karşılaştırmalı bir araştırma yapılmış olup, kalkınma ajanslarının kurumsal yapıları ve kurumsal kapasiteleri belirlenmeye çalışılmıştır. Avrupa Birliği ve Türkiye’de yer alan bölgesel kalkınma ajanslarının kurumsal yapılarını ortaya koyarak, bu yapıların benzer ve ayrı özelliklerini bulmaya, ajansların başarılarını, etkinliklerini ölçmeye ve karşılaştıkları zorlukları irdelemeye çalışarak tez kapsamı oluşturmaya gayret edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler sayesinde Türkiye’de bulunan kalkınma ajanslarına yönelik bölgelerini ileri götürecek çıktılar sunulmaya çalışılmıştır.
In the recent years, with the influence of the globalization concept there have been changes in regional policies and the notion of region. These changes have put the regional management and governance in the global agenda. Being a part of regional management, regional development agencies have become efficient means in regional development. In this study, the importance of the concept of region and regional policies, the historical evolution of regional policies in our country and in the world, the formation process and historical evolution of regional development agencies in Turkey and in European Union have been explored. Mainly, a comparative research on institutional structures and institutional capacities of development agencies in Turkey and in EU has been conducted to define and determine the institutional structures and institutional capacities of these agencies. This thesis has been constructed with the goal of finding similarities and differences of regional development agencies in Turkey and in Europe through the examination of their institutional structures, measuring the success and efficiency of these agencies and finding out the difficulties that these agencies face. With the outcome of this study, ways to develop their regions have been proposed for regional development agencies in Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Politikalar, Bölgesel Kalkınma Ajansları, Regional Development, Regional Policies, Regional Development Agencies
Alıntı