Bir modelleme ve analiz yöntemi olarak Elliott dalga prensipleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2005
Yazarlar
Tekin, Ahmet Engin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada, finansal piyasalar ve özellikle hisse senedi piyasasında kullanılan analiz yöntemleri içerisinde, sahip olduğu prensipler ile diğer analiz yöntemlerinden ayrılan Eliott Dalga Prensipleri incelenmiştir. Yöntemin en büyük iddiası, sadece finansal piyasaları değil, kitle hareketlerinin söz konusu olduğu her olayın Elliott Dalga Prensipleri ile modellenebileceği ve dolayısıyla gelecek hakkında tahmin yapılabileceğidir. Gelecek hakkında öngörüde bulunurken dalga prensiplerine yardımcı olarak kullanılan en önemli araç, Fibonacci sayılan ve "Altın Oran'"dır. Yapılan çalışmada, dalga prensiplerinin sadece hisse senedi piyasalarındaki uygulamaları incelenmiştir, ancak prensipler tüm finansal piyasalara ve de kitle hareketlerinin söz konusu olduğu olaylara uygulanabilmektedir. Elde edilen sonuçlar, çok büyük oranda tatmin edicidir. İddia edildiği gibi, yapılan analizlerde, fiyat hareketleri, belirli dalga yapılarına oturtulabilmekte ve oluşan yapılar arasında Fibonacci oranları ve civarlarına yakınsama eğilimi gözlenmektedir. Çalışmanın sonunda, prensipler, IMKB100 endeksinde gelecek tahmini yapmak amacıyla kullanılmış, kısa ve uzun vadeli tahminler sunulmuştur.
In this study, Elliott Wave Principles; which is treated seperately with the principles it have, from the other analysis methods that are used in financial markets and mainly in stock markets; is researched. The most important argument of the method is that it can be used for analysing and forecasting not only the financial markets but also any kind of mass activity. Fibonacci numbers and the "Golden Ratio" is the most important auxiliary tool while forecasting with the wave principles. During the study, only the application of wave principles on the stock markets is analysed, though it can be applied to financial markets as a whole and also any kind of mass activity. The results are quite satisfying. As claimed by the principles, price movements can be defined as wave structures and the ratios between those structures tend to be or converge to one of the Fibonacci ratios. At the end of the study, the principles are used to make a forecast on IMKB100 index and both short and long term forecasts are presented..
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Anahtar kelimeler
Spekülasyon, Borsa, Maliye, Analiz, Speculation, Borsa, Finance, Analysis
Alıntı