Ip Üzerinden Ses İletimi Ve Askeri Amaçlı Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bük, Ozan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sayısal şebekelerin gelişmesiyle beraber IP üzerinden ses iletimi günümüzde popüler olarak kullanılan bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Paket anahtarlamalı devreler üzerinden IP protokolü kullanılarak iletilen ses paketleri mevcut sistemlere göre daha düşük maliyetler ve daha yüksek kapasiteler sunmaktadır. Çalışma kapsamında ses oturumlarının başlatılması için geliştirilen H.323 ve SIP protokolleri detaylı olarak incelenmiştir. Bu protokollerin bileşenleri açıklanmış, avantajları ve dezavantajları karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur. PSTN numaralarının VoIP’de kullanılmasını sağlamak için geliştirilen ENUM protokolünün temel kavramları araştırılmıştır. ENUM sisteminin küresel bir servis olarak kullanılabilmesi için yapılması gerekenler açıklanmıştır. Askeri sistemlerde VoIP’in getireceği faydalar incelenmiş ve kullanım alanları belirtilmiştir.
Beginning with the development of digital technologies voice over IP has become a popular technology. VoIP packets which are transmitted through packet switched networks, offers high capacity, low cost voice communication. In this study, most commonly used voice session establishment protocols H.323 and SIP are introduced. Necessary components are defined, and comparison between these protocols is mentioned. In order to provide the integration between PSTN and VoIP systems the basics of ENUM protocol is presented. Required steps are listed to provide a global ENUM service. Lastly the advantages of VoIP and its usage in military networks is presented. In conclusion the current state of VoIP and its future applications are described.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
VoIP, H.323, SIP, ENUM, e.164, VoIP, H.323, SIP, ENUM, e.164
Alıntı