Generation Costs And Market Power In The Turkish Electricity Market

thumbnail.default.alt
Tarih
2012
Yazarlar
Can, Gamze
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu tezde Türkiye'nin elektrik üretiminin 2011 yılı itibariyle %40'ını gerçekleştiren EUAS'ın kısa dönemli arz fonksiyonu inşa edilecektir. Bunu yaparken de Wolfram'ın 1999 yılında İngiltere ve Wales üzerine yazdığı çalışmadaki yöntem ve rekabetçi gösterge modeli benimsenecektir. EUAS'ın monopoli gücünü ölçmek için de bir dizi konsantrasyon ve market gücü ölçüsü içinden Lerner Index seçilmiştir. Bu tez Türkiye elektrik piyasasının geleceği ile ilgili net bir önerme sunamamakla birlikte, özelleştirmelerin neticesinde oluşacak olan yeni üretici tablosunun hidroelektrik ve doğal gaz üretimi arasında üretim kaynakları açısından nasıl bir kompozisyona sahip olacağının maliyet ve dolayısıyla fiyat yönetimi açısından büyük önem taşıyabileceğini ortaya koymuştur.
Price volatility and market manipulability lie at the heart of the debates over electricity economics all around the world. The associated uncertainty undoubtedly creates an inefficient environment for the economy to operate. Knowing these concerns, this thesis primarily aims at estimating the short-run supply function of electricity generation of EUAS, the producer responsible for %40 of Turkish electricity generation, in order to provide a basis for the analysis on the ongoing electricity market characteristics of the country. While doing so, it uses the fundamental models, i.e., competitive pricing and competitive benchmark model as the main tools and it follows the lead of Wolfram(1999) and Müsgens(2004)as methodological guides. The findings present an opportunity to discuss whether there is exercisable market power in Turkish electricity generation or not and if yes what might be done to mitigate it. This study also cracks open the door for future research on evolving Turkish electricity market.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2012
Anahtar kelimeler
Ekonomi, Elektrik sektörü, Piyasa gücü, Üretim maliyeti, Economics, Electricity sector, Market power, Production cost
Alıntı