Çamaşır Kurutma Makinesi Kondanser Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-01
Yazarlar
Kayabaşı, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çamaşır kurutma makineleri çamaşırların geleneksel kurutma yöntemlerine göre daha kolay kurutulmasını sağlayan elektrikli ev aletleridir. Kondanserli çamaşır kurutma makinelerinde kurutma havası bir kondanserden geçirilerek yoğuşturulur ve elde edilen su makine içerisindeki bir su tankında toplanır. Yoğuşma işleminin gerçekleştiği kondanser bir tür kompakt ısı değiştiricisidir. Çamaşır kurutma makineleri açısından enerji tüketimi ve su toplama verimi makinenin performansını belirleyen en önemli iki parametredir. Bu tez çalışmasında bu iki önemli parametreyi doğrudan etkileyen kondanser üzerine çalışılmıştır. Yapılan kabuller ışığında kondansere ait kurutma havası akış kanalı için matematik model oluşturulmuştur. Korunum denklemleri uygun sınır şartları ve hız profilleri kullanılarak integral forma dönüştürülmüş ve sayısal olarak çözülmüştür. Sayısal çözümden kondanser kanalı içerisinde yoğuşan sıvı filmi kalınlığı hesaplanmıştır. Ayrıca giriş şartları değiştirilerek yoğuşan sıvı filmi kalınlığına olan etkileri araştırılmıştır. Son olarak verilen çalışma şartları ve seçilen kanat geometrisi için örnek bir kondanser tasarımı yapılmıştır. Yapılan tasarım hesabında matematik modelden elde edilen sıvı filmi kalınlığı da ısıl direnç olarak hesaba katılmıştır.
Dryer machines are the electrical appliances which dry clothes more easily than that of the traditional drying methods. In condensing dryers the process air is condensed by using a condenser and the condensed water is collected in a water tank in dryer machine. The condenser in which condensation process occurs is a typical compact heat exchanger. Two most important parameters which determine the performance of dryer machines are energy consumption and efficiency of collected water. In this thesis, the condenser which affects directly these two parameters mentioned before is studied. The mathematical model for process air duct of condenser is done by taking some assumptions into account. The governing equations are transformed to the integral form by using suitable boundary conditions and velocity profiles and they are solved with numerical methods. The condensed liquid film thickness is calculated from the numerical solution. Moreover, the inlet conditions are changed in order to research the effects of them on the condensed liquid film thickness. Lastly, for the given working conditions and selected fin geometry a condenser is designed. In this design, the liquid film thickness calculated from mathematical model is added as a thermal resistance.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Çamaşır kurutma makinesi, yoğuşma, kondanser tasarımı, Dryer machine, condensation, condenser design
Alıntı