Explaining Foreign Direct Investment Inflows To Turkey: Using Time-series And Augmented Gravity Model Estimations

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Şenzeybek, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Foreign Direct Investment (FDI) is a very important economic indicator for a country, especially for a developing one. It does not only provide jobs and value addition for the host country, but also creates a positive spillover effect and know-how transfer to it. Hence, it is not surprising that researches find a positive effect of FDI on economic growth and development of host countries. As a developing country with a current account deficit problem, Turkey aims to be a more attractive place for foreign investors as it can be seen from its medium-term economic program. Therefore, understanding the factors behind the FDI inflows to Turkey is an important topic both for academia and policy-makers. However, it seems that there is not enough research about the determinants of FDI inflow to Turkey in the literature. Moreover, to best of our knowledge, none of these researches used Gravity Model to analyze the determinants of FDI inflow and they rather used outdated data sources when they analyzed this question empirically. Hence, we firstly employed Gravity Model to explain determinants of FDI inflow to emerging countries and Turkey. Secondly, to investigate whole period after globalization of the country, we used time series model by using data from 1980 to 2014. Our findings for emerging countries show that distance between host and source country has significant and negative relationship with FDI inflow like it has been found for the trade flows in the literature. Furthermore, when GDP of host or source country is higher, FDI flow between these two countries is getting increased
Doğrudan Yabancı Yatırımlar özellikle gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemli bir ekonomik göstergedir. Bu yatırımlar, sadece yapıldıkları bölgede istihdam sağlayıp katma değer üretmekle kalmaz, aynı zamanda o ülke için bilginin diğer alanlara yayılma etkisini ve teknik uzmanlığın transferini sağlar. Bu nedenle, şimdiye kadar yapılan araştırmalar doğrudan yabancı yatırımların yatırımın yapıldığı ülkenin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına pozitif etkisi olduğunu göstermiştir. Türkiye, kalkınmakta olan ve cari açık problemi yaşayan bir ülke olarak ülkeye doğrudan yabacı yatırımlar için daha cazip bir yer olmayı hedeflemektedir ve buna orta vadeli kalkınma planında da yer ayırmıştır. Bu nedenle, doğrudan yabancı yatırımları belirleyen faktörler hem akademisyenler hem de politika yapıcılar için önemli bir konu olmaktadır. Bununla birlikte, literatürde bu konu ile ilgili yeterli çalışma olmadığını düşünmekteyiz. Ayrıca, şu anki bilgimiz ışığında, bu çalışmalardan hiçbirisinde doğrudan yabacı yatırımları belirleyen faktörler için Çekim Modeli'nin kullanılmadığını görmekteyiz. Bu nedenle, biz araştırmamızda Çekim Modeli'ni kullanarak doğrudan yabancı yatırımları belirleyen faktörleri hem yükselen ülkeler hem de Türkiye için inceledik. Ayrıca, ülkenin globalleşmeye başladıktan sonraki bütün zaman dilimini incelemek amacıyla zaman serisi kullanarak 1980 - 2014 yılları arasındaki veriyi analiz ettik. Yükselen ülkeler için yaptığımız çalışmadaki bulgularımıza göre kaynak ve ev sahibi ülke arasındaki mesafe ve bu iki ülke arasındaki yabancı doğrudan yatırım akışı negatif ve istatistiki olarak anlamlı olmaktadır. Ayrıca, kaynak veya ev sahibi ülkelerden birisinin ekonomik büyüklüğü arttığı zaman bu ülkeler arasındaki doğrudan yabancı yatırım miktarının da daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Anahtar kelimeler
Gravity models, Foreign direct investments, Developing countries, Turkish economy, Foreign capital investments, Investments, Cazibe modelleri, Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, Gelişmekte olan ülkeler, Türk ekonomisi, Yabancı sermaye yatırımları, Yatırımlar
Alıntı