Explaining Foreign Direct Investment Inflows To Turkey: Using Time-series And Augmented Gravity Model Estimations

dc.contributor.advisor Kayaoğlu Yılmaz, Ayşegül tr_TR
dc.contributor.author Şenzeybek, Murat tr_TR
dc.contributor.authorID 486148 tr_TR
dc.contributor.department Economics en_US
dc.contributor.department İktisat tr_TR
dc.date 2017 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-12-10T11:08:29Z
dc.date.available 2019-12-10T11:08:29Z
dc.date.issued 2017 tr_TR
dc.description Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017 en_US
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017 tr_TR
dc.description.abstract Foreign Direct Investment (FDI) is a very important economic indicator for a country, especially for a developing one. It does not only provide jobs and value addition for the host country, but also creates a positive spillover effect and know-how transfer to it. Hence, it is not surprising that researches find a positive effect of FDI on economic growth and development of host countries. As a developing country with a current account deficit problem, Turkey aims to be a more attractive place for foreign investors as it can be seen from its medium-term economic program. Therefore, understanding the factors behind the FDI inflows to Turkey is an important topic both for academia and policy-makers. However, it seems that there is not enough research about the determinants of FDI inflow to Turkey in the literature. Moreover, to best of our knowledge, none of these researches used Gravity Model to analyze the determinants of FDI inflow and they rather used outdated data sources when they analyzed this question empirically. Hence, we firstly employed Gravity Model to explain determinants of FDI inflow to emerging countries and Turkey. Secondly, to investigate whole period after globalization of the country, we used time series model by using data from 1980 to 2014. Our findings for emerging countries show that distance between host and source country has significant and negative relationship with FDI inflow like it has been found for the trade flows in the literature. Furthermore, when GDP of host or source country is higher, FDI flow between these two countries is getting increased en_US
dc.description.abstract Doğrudan Yabancı Yatırımlar özellikle gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemli bir ekonomik göstergedir. Bu yatırımlar, sadece yapıldıkları bölgede istihdam sağlayıp katma değer üretmekle kalmaz, aynı zamanda o ülke için bilginin diğer alanlara yayılma etkisini ve teknik uzmanlığın transferini sağlar. Bu nedenle, şimdiye kadar yapılan araştırmalar doğrudan yabancı yatırımların yatırımın yapıldığı ülkenin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına pozitif etkisi olduğunu göstermiştir. Türkiye, kalkınmakta olan ve cari açık problemi yaşayan bir ülke olarak ülkeye doğrudan yabacı yatırımlar için daha cazip bir yer olmayı hedeflemektedir ve buna orta vadeli kalkınma planında da yer ayırmıştır. Bu nedenle, doğrudan yabancı yatırımları belirleyen faktörler hem akademisyenler hem de politika yapıcılar için önemli bir konu olmaktadır. Bununla birlikte, literatürde bu konu ile ilgili yeterli çalışma olmadığını düşünmekteyiz. Ayrıca, şu anki bilgimiz ışığında, bu çalışmalardan hiçbirisinde doğrudan yabacı yatırımları belirleyen faktörler için Çekim Modeli'nin kullanılmadığını görmekteyiz. Bu nedenle, biz araştırmamızda Çekim Modeli'ni kullanarak doğrudan yabancı yatırımları belirleyen faktörleri hem yükselen ülkeler hem de Türkiye için inceledik. Ayrıca, ülkenin globalleşmeye başladıktan sonraki bütün zaman dilimini incelemek amacıyla zaman serisi kullanarak 1980 - 2014 yılları arasındaki veriyi analiz ettik. Yükselen ülkeler için yaptığımız çalışmadaki bulgularımıza göre kaynak ve ev sahibi ülke arasındaki mesafe ve bu iki ülke arasındaki yabancı doğrudan yatırım akışı negatif ve istatistiki olarak anlamlı olmaktadır. Ayrıca, kaynak veya ev sahibi ülkelerden birisinin ekonomik büyüklüğü arttığı zaman bu ülkeler arasındaki doğrudan yabancı yatırım miktarının da daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. tr_TR
dc.description.degree M.A en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/18162
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.subject Gravity models en_US
dc.subject Foreign direct investments en_US
dc.subject Developing countries en_US
dc.subject Turkish economy en_US
dc.subject Foreign capital investments en_US
dc.subject Investments en_US
dc.subject Cazibe modelleri tr_TR
dc.subject Doğrudan yabancı sermaye yatırımları tr_TR
dc.subject Gelişmekte olan ülkeler tr_TR
dc.subject Türk ekonomisi tr_TR
dc.subject Yabancı sermaye yatırımları tr_TR
dc.subject Yatırımlar tr_TR
dc.title Explaining Foreign Direct Investment Inflows To Turkey: Using Time-series And Augmented Gravity Model Estimations en_US
dc.title.alternative Türkiye'ye Gelen Doğrudan Yabancı Yatırımları Belirleyici Faktörlerin Zaman Serisi Ve Çekim Modeli Kullanarak Açıklaması tr_TR
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
486148.pdf
Boyut:
1.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama