Genişletilmiş Kurumsal Kaynak Planlaması Projelerinin Başlangıç Aşamasında Alınan Kararların Açıklanması: Türkiye Deki Kobi Lerde Kalitatif Bir Çalışma

dc.contributor.advisor Erçek, Mehmet tr_TR
dc.contributor.author Köktener, Berker tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-22 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T06:59:53Z
dc.date.available 2015-05-18T06:59:53Z
dc.date.issued 2009-06-23 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki KOBİ’lerde gerçekleştirilen genişletilmiş ERP projelerinin başlangıç aşamalarında alınan kilit kararları açıklamaktır. Alınan kararlarda en çok hangi faktörlerin belirleyici olduğu tespit edilmiş ve kapsamın Türkiye ve KOBİ olmasından kaynaklanan farklılıklar ortaya konmuştur. Literatür araştırması sonrasında, gömülü teori çalışmaları için önerilen yapıda bir araştırma tasarımı yapılmıştır. Buna göre öncelikle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiş, sonrasında görüşme notları açık, eksenel ve seçici kodlama ile analiz edilmiştir. Son olarak örnek olay incelemeleri ile derinlemesine mülakat bulguları karşılaştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre ERP projelerinin başlangıç aşamasında alınan kararların merkezinde, implementasyonun aşamalandırılması bulunmaktadır. Büyük ölçekli firmalardan farklı olarak KOBİ’lerde projenin aşamalandırılması kararının verilmesinde, kaynak sıkıntısının ve ERP ortamının belirleyici olduğu tespit edilmiştir. Kaynak sıkıntısı arttıkça ve ERP ortamı zayıfladıkça, projenin aşamalandırıldığı saptanmıştır. Bununla birlikte kaynak sıkıntısı ve ERP ortamının aşamalandırma kararı üzerindeki etkisinin, rekabet, ilişkisellik ve değer zinciri ile değişim gösterdiği belirtilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is to explain the key decisions taken in start-up phase of extended ERP projects in Turkish SMEs. Factors that are the most determinant in decisions taken are identified and the differences arising from the scope of the study (Turkey and SME) are presented. After conducting the literature review, a research is designed based on grounded theory study. Firstly, interviews are made and secondly interview notes are analyzed with open, axial, and selective coding. Finally, findings of case studies and interviews are compared. According to the research findings, the central phenomenon in decisions taken is the phasing of implementation. It is identified that different than large scale companies, lack of resources and ERP climate are more determinant in project phasing decision in SMEs. It is determined that, if there is a lack of resources and a weak ERP climate, the projects are phased. However, it is also identified that the effects of lack of resources and ERP climate on phasing decision change with competition, relational modules, and value chain. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1929
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject kurumsal kaynak planlaması tr_TR
dc.subject KOBİ tr_TR
dc.subject proje yönetimi tr_TR
dc.subject enterprise resource planning en_US
dc.subject SME en_US
dc.subject project management en_US
dc.title Genişletilmiş Kurumsal Kaynak Planlaması Projelerinin Başlangıç Aşamasında Alınan Kararların Açıklanması: Türkiye Deki Kobi Lerde Kalitatif Bir Çalışma tr_TR
dc.title.alternative Explanation Of Decisions Taken In Start-up Phase Of Extended Enterprise Resource Planning Projects: A Qualitative Research In Smes In Turkey en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9461.pdf
Boyut:
9.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama