Deprem Etkisindeki Yapıların Aktif Kütle Sönümleyici Ve Aktif Kiriş Kontrol Sistemleri İle Korunması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Melik, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada yapıların dış etkilere karşı korunmasında son yıllarda geliştirilen yöntemler olan pasif kontrol, aktif kontrol, karma kontrol ve yarı aktif kontrol sistemleri incelenmiştir. Ayrıca kontrol kuvvetlerinin hesaplanmasında kullanılan kontrol algoritmalarından klasik optimal kontrol algoritması ve ani optimal kontrol algoritması değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra Q ağırlık matrisinin elde edilmesinde kullanılan yöntemler açıklanmıştır. Aktif kontrol sistemi olan aktif kütle sönümleyici ve aktif kiriş kontrol sistemi 10 katlı bir binaya uygulanmıştır. Ani optimal kapalı çevri kontrol algoritmasının denklemleri kullanılarak kontrol kuvvetleri hesaplanmıştır. Her iki sistemde yapının deplasmanında önemli azalmalar meydana getirmiştir. Elde edilen sonuçlar bu iki sisteminde teorik olarak deprem etkisindeki yapılar için uygun olduğunu göstermektedir.
In this study the systems which make the buildings resistant to enviromental loads was developed last years are examine. These systems are; pasive control, active control, hibrid control and semiactive control. Futhermore the algoriths which is used in calculation of control force, clasiccal optimal control algorithm and instantaneous optimal control algorithm is examine. Moreover the methods for determination of the weighting matrix Q has been explained. The application of active tendon control and active mass damper systems are analysed in a 10 storey building, with identical structural properties in every storey. Control forces are calculated by using instantaneous optimal control algorithm. The results shows; theoretically both system are effective in the control of earthquake excited buildings. Both system succeed in decreasing the displacement of the building.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Aktif kiriş kontrolü, Aktif kütle sönümleyici, Q ağırlık matrisi, Active tendon control, Active mass damper, Q weighting matrix
Alıntı