Malzeme İhtiyaç Planlama Sistemi Ve Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Olcay, S. Tufan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP), son ürünler için hazırlanan ana programı, son ürünlerde kullanılan bileşenler ve hammaddelerin detaylı programına dönüştüren bir bilgisayar tekniğidir. Detaylı programda her bir hammadde ve bileşen miktarlarıyla tanımlanır. MİP gerekli olmayan envanter yatırımlarını minimize eden etkili bir yöntem iken aynı zamanda malzeme satın alma ve üretim programlamada da ondan yararlanılır. MİP her fabrikada kural dışı sistemin basit bir şekilde biçimlendirilmesi olarak bilinmektedir.
Material Requirement Planning (MRP) is a computational technique that converts the master schedule for end products into a detailed schedule for the raw materials and components used in the end products. The detailed schedule identifies the quantities of each raw material and component item. While MRP is an effective tool for minimizing unnecessary inventory investment, it is also useful in production scheduling and purchasing of materials. MRP is simply a formalization of the informal system known to every plant.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1995
Anahtar kelimeler
Malzeme İhtiyaç Planlama, Ana Üretim Programı, Ürün Ağacı Dosyası, Sipariş Miktarını Belirleme Teknikleri, Stratejik Planlama, Orta Vadeli Planlama., Material Requirement Planning, Master Production Schedule, Bill of Material File, Lot Sizing Techniques, Strategic Planning, Aggregate Planning.
Alıntı