Digital Fotogrametride Nesne Yüzey Modelinin Gri Değerler Yardımı İle Otomatik Olarak Üretilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tekgül, Ayhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, sayısal ortama geçirilmiş görüntü çiftlerinin fotogrametrik olarak yönlendirilmesinden sonra görüntülerin gri değerleri yardımı ile çakıştırılması ve görüntü içeriğinin herhangi bir bilgisayar destekli tasarım yazılımı ile işlenebilen yükseklik modelinin oluşturulması işlemi icra edilmiştir. Bu amaçla kişisel bilgisayar üzerinde bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılım içinde Bitmap türü görüntüler işlenebilmekte, iç yöneltme, kontrol noktası ölçümü, ışın demetleriyle en küçük kareler dengelemesi, görüntüleri düşeye çevirme, görüntü piramitleri oluşturma ve görüntü çakıştırma ile yükseklik modeli oluşturma gibi işlemler yapılabilmektedir.
In this study, after photogrammetric orientation of the image pairs which were converted into digital environment, image matching via grey values and production of the height model of image content which can be manipulated by any computer aided design software are implemented. In this implementation, a software which can run on a personel computer is developed. By this software, Bitmap images can be manipulated, inner orientation, control point measurement, least square adjustment by using bundles, normalization of images, producing image pyramids and height model via image matching procedures may be applied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Gri Değer, Yükseklik Modeli, İç Yöneltme, Işın Demetleri, Çakıştırma, Görüntü Piramidi, Grey Value, Height Model, Inner Orientation, Bundle, Matching, Image Pyramid
Alıntı