Manyetik Kompozit Malzeme Hazırlanması Ve Ağır Metal Adsorpsiyonunda Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-12-16
Yazarlar
Demirci, Ruveyda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, aktif karbon+ Fe2O3 ve pirinç kabuğu külü + Fe2O3 den oluşan manyetik kompozitler hazırlandı. Sulu ortamdaki Cu (II), Ni(II) ve Cd(II)’nin adsorplanmasında aktif karbon ve pirinç kabuğu külüne demir oksitle manyetik özellik verilerek çalkalama (batch) yöntemiyle adsorpsiyon deneyleri gerçekleştirildi ve sonuçlar demir oksitsiz malzemelerle karşılaştırıldı. pH, adsorban kütlesi ve temas süresi parametreleri üzerinde çalışıldı. 30 dakikalık optimum çalkalama süresinde maksimum metal iyonlarının her iki kompozite adsorplandığı pH 7 olarak gözlendi. Pirinç kabuğu külü + Fe2O3 ile oluşturulan kompozitin aktif karbon+ Fe2O3 ve ham maddelere oranla daha yüksek adsorplama kapasitesine sahip olduğu gözlendi. Bakır, nikel ve kadmiyumun pirinç kabuğu külü+ Fe2O3 üzerine maksimum adsorpsiyon kapasitesi sırasıyla 25.4 mg/g, 20.3 mg/g, 19.5 mg/g for bulundu. Artan adsorpsiyon kapasitelerinin BET yüzey analizleri ile de uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.
In this study, initially magnetic composite materials were produced in the laboratory as activated carbon+ Fe2O3 and rice husk ash+ Fe2O3 . Batch sorption experiments were performed to study the adsorption of Cu (II), Ni(II) and Cd(II) from aqueous solution using activated carbon and rice husk ash with and without iron oxide which has magnetic properties. Operating variables studied include solution pH, adsorbent mass and contact time. Maximum metal ion removal was observed at pH 7 for both magnetic composite materials for 30 minutes optimum shaking time. Rice husk ash + Fe2O3 composite material was showed a better adsorption capacity than the activated carbon+ Fe2O3 and also raw materials. The maximum adsorption capacity of rice husk ash+ Fe2O3 was found to be 25.4 mg/g, 20.3 mg/g, 19.5 mg/g for copper , nikel and cadmium respectively. These results are in good correlation with BET surface area analysis results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
bakır (II) iyonu, nikel(II) iyonu, kadmiyum(II) iyonu, demir oksit, aktif karbon, pirinç kabuğu külü, ICP-OES, ağır metal adsorpsiyonu, manyetik kompozit malzemeler, copper(II) ion, nickel (II) ion, cadmium (II) ion, iron oxide, activated carbon, rice husk ash, ICP-OES, heavy metal adsorption, magnetic composite materials
Alıntı