Baroplastik Özellik Gösteren Blok Kopolimerlerin Yardımcı Madde Olarak Kullanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-09-17
Yazarlar
Büyükaslan, Evrim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Termodinamik basıncın “üst düzensiz-düzenli geçiş” gösteren blok kopolimer üzerinde karışabilirliği artırıcı etkisi olduğu saptanmıştır ve bu duruma bağlı olarak malzemede ortaya çıkan proses edilebilme özelliğini “baroplastik özellik” olarak isimlendirilmiştir. Bu çalışmada basıncın karışabilirliği artırıcı etkisine dayanarak, polisitiren, baroplastik PS-b-PEHA diblok kopolimerleri, PEHA-b-PS-b-PEHA ve PS-b-PEHA-b-PS tri-blok kopolimeri ile karıştırılmış ve ortaya çıkan karışımın oda sıcaklığında basınç altında işlenebilirliği incelenmiştir. Toz yapıdaki polisitiren normal koşullarda oda sıcaklığında basınç altında şekil alma özelliğine sahip değildir. Bu çalışmada polisitirene baroplastik özellik gösteren blok kopolimer takviyesi yapılmasının oda sıcaklığında basınç altında işlenebilirliğe yardımcı olup olmadığı sorgulanmıştır. Topolojinin ve molekül ağırlığının işlenebilirlik üzerinde etkilerini inceleyebilmek amacıyla farklı kompozisyon ve molekül ağırlıklarında PS-b-PEHA diblok, PEHA-b-PS-b-PEHA ve PS-b-PEHA-b-PS triblok kopolimerleri sentezlenmiştir. Sanayide kullanılan polisitirenler istenilen özelliklere ve son kullanım yerlerine bağlı olarak değişen molekül ağırlıklarındadırlar. Dolayısıyla baroplastik blok kopolimerlerle karıştırılmak üzere farklı molekül ağırlıklarında polisitirenler sentezlenmiş ve homopolisitiren molekül ağırlıklarının işlenebilirlik üzerinde oluşturduğu farklılıklar ayrıca araştırılmıştır.
Miscibility is an important parameter for the processing of blend polymers and thermoplastic elastomers since an increase in miscibility results with an improvement of processing due to the eased flow. Thermodynamic pressure is recorded as a factor for increasing the miscibility of the phase seperated block copolymers which show an upper disorder-order transition and the processability under pressure at low temperatures is named as “baroplastic” property. In this study, originating from the miscibility inducing effect of pressure, homopolystyrene is blended with baroplastic polystyrene-b-poly(ethyl-2-hexylacrylate), PS-b-PEHA diblock copolymers, PEHA-b-PS-b-PEHA and PS-b-PEHA-b-PStriblock copolymers. Their processability is evaluated under pressure at room temperature.While homopolystyrene is a powder like polymer that could not normally be processed under pressure at room temperature,it is quest for if the baroplastic addition assists processability under given conditions. To be able to understand the effect of topology and molecular weight on processability variable PS-b-PEHA diblock copolymers, PEHA-b-PS-b-PEHA and PS-b-PEHA-b-PS triblock copolymers were synthesized with different compositions and molecular weights. In the industry, homopolystyrenes have different molecular weights according to the desired properties and end users. Accordingly variable polystyrenes are synthesized with different molecular weights in order to blend with baroplastic block copolymers and their processability differences are examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Baroplastik, blok kopolimer, ATRP, faz ayrımı, karışımlar, Baroplastic, block copolymer, ATRP, phase separation, blends
Alıntı