Click Kimyası Kullanılarak H Şekilli Polimerlerin Hazırlanması

dc.contributor.advisor Tunca, Ümit tr_TR
dc.contributor.author Güngör, Eda tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-04-27 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-01T11:29:48Z
dc.date.available 2015-06-01T11:29:48Z
dc.date.issued 2011-04-27 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, “click kimyası” terimi altında sınıflandırılan, Diels-Alder (DA) ve bakır katalizli azid-alkin siklo katılma (CuAAC) tepkimeleri gibi etkin organik reaksiyonlardan faydalanılarak, çeşitli H tipi polimerlerin sentezi için yeni yöntemler geliştirilmiştir. H tipi polimerlerin sentezinde kullanılan polimerler kontrollü/yaşayan radikal polimerleşme (C/LRP) yöntemlerinden olan, atom transfer radikal polimerleşmesi (ATRP) ve nitroksit ortamlı polimerleşmesi (NMP) ya da halka açılması polimerizasyonu ve esterleşme reaksiyonları ile hazırlanmışlardır. İlk çalışmada, CuAAC click reaksiyonu ile merkezi birimin (poli(tert-butilakrilat) (PtBA) veya (poli(etilen glikol) (PEG)) her iki tarafında termodinamik olarak uyumlu iki farklı kollara (poli(stiren) (PS) ve poli(metilmetakrilat) (PMMA)) sahip (PS)(PMMA)-PtBA-(PMMA)(PS) ve (PS)(PMMA)-PEG-(PMMA)(PS) H şekilli polimerler sentezlenmiştir. Bunun yanında, farklı kollara sahip, ana zinciri PtBA olan ve poli(ε-caprolakton) (PCL), PS, PEG, and PMMA yan zincirli H şekilli (ABCDE tipi) beşlipolimer, CuAAC modüler yaklaşmı kullanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca, etkin bir biçimde CuAAC ve DA çift click reaksiyonları kullanılarak farklı kimyasal yapılara sahip pentablok H şekilli polimer sentezlenmiştir. İlgili ara ürünler ve sonuç ürünleri 1H NMR, UV, FT-IR, GPC ve AFM ölçümleri ile karakterize edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, novel approaches for the synthesis of various H-shaped polymers have been developed using efficient organic reactions such as Diels-Alder (DA) and copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) reactions classified under the term “click chemistry”. Precursor polymers for the synthesis of H-shaped polymers were synthesized by using one of controlled/living radical polymerization (C/LRP) methods, atom transfer radical polymerization (ATRP) and nitroxide mediated polymerization (NMP) or ring opening polymerization (ROP) and esterification reactions. First, PS)(PMMA)-PtBA-(PMMA)(PS) and (PS)(PMMA)-PEG-(PMMA)(PS) heteroarm H-shaped terpolymers that has two thermodynamically compatible arms (poly(styrene) (PS) and poly(methyl methacylate) (PMMA)) on either side of the central unit (poly(tert-butyl acrylate) (PtBA) or poly(ethylene glycol) (PEG)) were synthesized via CuAAC click reaction. Moreover, we extended CuAAC modular approach to the first time preparation of fully heteroarm H-shaped (ABCDE type) quintopolymer consisting of PtBA block as a main chain and poly(ε-caprolactone) (PCL), PS, PEG, and PMMA blocks as side chains. Additionally, the effective use of double click reactions involving the CuAAC and DA double click reactions for the preparation of H-shaped polymer possessing pentablocks with different chemical nature. Related intermediates and products were characterized by using 1H NMR, UV, FT-IR, GPC and AFM spectral measurements. en_US
dc.description.degree Doktora en_US
dc.description.degree PhD tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4111
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject H tipi polimer tr_TR
dc.subject “click kimyası” tr_TR
dc.subject Diels-Alder (DA) tr_TR
dc.subject bakır katalizli azid-alkin siklo katılması (CuAAC) tr_TR
dc.subject kontrollü/yaşayan radikal polimerleşme (C/LRP) tr_TR
dc.subject atom transfer radikal polimerleşmesi (ATRP) tr_TR
dc.subject H-shaped polymers en_US
dc.subject “click chemistry” en_US
dc.subject Diels-Alder (DA) en_US
dc.subject copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) en_US
dc.subject controlled/living radical polimerization (C/LRP) en_US
dc.subject atom transfer radical polymerization (ATRP) en_US
dc.title Click Kimyası Kullanılarak H Şekilli Polimerlerin Hazırlanması tr_TR
dc.title.alternative The Preparation Of H-shaped Polymers Using Click Chemistry en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11515.pdf
Boyut:
4.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama