Otel İşletmelerinde Marka Değerlemesi, Antalya Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-23
Yazarlar
Filiz, Serpil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, turizm sektöründe marka kavramı ve markanın etkilerini incelemek, marka değerinin gayrimenkul değerlemesindeki önemini araştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada marka değerinin gayrimenkul değeri üzerindeki etkisini görebilmek için uygulama alanı olarak Türkiye’de son zamanlarda turizm açısından büyük gelişme gösteren Antalya ili, Belek turizm beldesinde konumlu iki otel işletmesi seçilmiştir. Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu yıldız sayıları aynı (5 yıldızlı) olan ve herşey dahil sistemde işletilen, oda sayıları ve kapalı alanlarının birbirine yakın olması nedeniyle eşit kriterlerde oldukları kabul edilen otellerin gayrimenkul değerlemeleri ile marka değerlemeleri yapılarak elde edilen sonuçların analizi yapılmıştır. Çalışmada turizm sektöründe değerleme çalışmaları yapılırken markası güçlü olan otel işletmelerinin getirisinin de artacağı, otel işletmelerinin değer hesabının yapılması aşamasında markalarının değerinin de bilinmesi gerekliliğini ve iyi bir marka yönetimi ile işletmenin değerine katkıda bulunulabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
This study aims to focus on the concept of brand values within the tourisim sector and its impact, as well as the extent to which brand value can be considered to be an asset. In order to illustrate the extent to which the brand value of a company can be considered to be an asset to a firm, the recent developments in the management of hotels within the Antalya and Belek region of Turkey have been used. For the study, two hotels are chosen because of similar specialities which licensed by ministry of culture and tourism having five stars, all inclusive system operated. Also, they have equal number of rooms and their closed areas close to each other. Real estate valuation and brand valuation of hotels were performed and analysis of the results were made. As a result, while valuation studies are being done for hotels, having strong brands within the tourism sector makes advantages to gain more profit for company. The knowledge of brand value of a hotel business is respected while real estate valuation and a good brand management adds to its assets are highlighted.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Marka, Marka değerlemesi, Otel işletmelerinin değerlemesi, Brand, Brand valuation, Appraisal for hotel business
Alıntı