Topraktaki Ağır Metaller İçin Sınır Değerlerin Uygulanabilirliğinin Araştırılması

dc.contributor.advisor Alp, Kadir tr_TR
dc.contributor.author Özbek, Zeynep tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-01 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T11:25:24Z
dc.date.available 2015-09-02T11:25:24Z
dc.date.issued 2010-07-07 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Son yıllarda ağır metallerin yol açtığı toprak kirliliği tüm dünyanın dikkatini çeken bir konu olmuştur. Topraklardaki ağır metal kirliliği, endüstri ve madencilik aktivitelerinin gelişmesiyle ve atıksuyla yapılan sulamaların ve arıtma çamuru uygulamalarının yaygınlaşmasıyla global bir problem halini almıştır. Ağır metallerin toprakta birikmesinin toprak verimliliği ve ekosistemin fonksiyonları üzerinde önemli etkileri vardır. Topraklardaki ağır metallerin bitkilerin hem yeşil aksamında hem de köklerinde biriktiği bilinmektedir. Topraktan bitkilere geçen ağır metaller besin zinciriyle hayvan ve insanlara ulaşabilmektedir. İstanbul’un çeşitli bölgelerinden (farklı kullanım alanlarından) temin edilen toprak numunelerindeki Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Taslağı’nda bulunan ağır metallerin ölçülmesi ile Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı’ndaki sınır değerlerin uygulanabilirliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Elde edilen sonuçların Türkiye ve diğer ülkelerdeki yönetmeliklerle karşılaştırılması yapılarak, toprağın kullanım amacına bağlı olarak içerebileceği ağır metal miktarları belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In recent years, soil pollution caused by heavy metal has been an issue that has called the attention of the whole world. The heavy metal pollution in the soil has turned out to be a global problem with development of industrial and mining activities and as the waste water irrigation and the applications of the sewage sludge have become widespread. Accumulation of heavy metals in soil, has a significant impact on soil productivity and the functions of the ecosystem. Heavy metals in soils are known to accumulate both in the roots and the green parts of plants. Heavy metals that pass from soil to plants can reach animals and people by means of food chain. Measuring the heavy metals that are contained in the Draft of Soil Pollution Control Regulation in the soil samples obtained from various regions of Istanbul (from diverse areas of use) and investigating the feasibility of limit values in the Regulation Draft Related To The Usage Of Domestic And Municipal Sewage Sludge In Soil are the objectives. The obtained results were compared with the regulations in Turkey and in other countries and the amount of heavy metals that the soil might contain depending on the intended purpose of the soil was determined accordingly. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9001
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Toprak kirliliği tr_TR
dc.subject Ağır metaller tr_TR
dc.subject Risk değerleri tr_TR
dc.subject Yasal durum tr_TR
dc.subject Krom tr_TR
dc.subject Soil Pollution en_US
dc.subject Heavy Metals en_US
dc.subject Risk Values en_US
dc.subject Legal Situation en_US
dc.subject Chromium en_US
dc.title Topraktaki Ağır Metaller İçin Sınır Değerlerin Uygulanabilirliğinin Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Research Of Applicability Of Limit Values For Heavy Metals In Soil en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10629.pdf
Boyut:
3.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama