Ubc-97 Ve Dbybhy(2007) Yönetmeliklerinin Karsılaştırmalı Birleşim Tasarımları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelik, Mustafa Cihangir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın temel amacı, UBC-97 yönetmeliğinin çelik yapıların tasarımında uyguladığı kriterleri ortaya koyarak, DBYBHY ile uygulamalı olarak birleşim noktalarının kontrolü ve boyutlandırılması bakımından karşılaştırılmasıdır. UBC-97 yönetmeliğinin çelik yapıların boyutlandırılmasında kullandığı UBC-ASD97 ve UBC-LRFD97 yönetmeliklerinin tanıtılması yapılmıştır. Normlarda tanımlanan yük kombinasyonlarının ve kesitlerin sınıflandırılması için gerekli şartlardan bahsedildikten sonra gerilme hesabı ve gerilme oranı iki şartnameye göre ayrı ayrı tanımlanmıştır. Süneklik düzeyi normal çerçeveler, süneklik düzeyi yüksek rijit çerçeveler, çaprazlı çerçeveler, dış merkez çaprazlı çerçeveler ve özel merkezi çaprazlı çerçeveler için sismik koşullar irdelenmiştir. Tasarım için gerekli olan koşullar süreklilik ve gövde takviye levhası şartının kontrolü ve boyutlanması, kiriş eğilme dayanımının kolon eğilme dayanımına oranının kontrolü, kirişteki birleşim kayma kuvvetinin ve çaprazlardaki birleşim kuvvetinin hesabı açıklanmıştır.
The main purpose of the proposed study is applied comparison of structural joint control and design of the UBC-97 (Uniform Building Code) provision in steel structures design criteria with DBYBHY (Design Specification for Building in Earthquake Region in Turkey). The UBC-ASD 97 (Uniform Building Code – Allowable Stress Design 97) and UBC-LRFD 97 (Uniform Building Code – Limit Resistance Factor Design 97) specification are studied. The design load combinations and classification of sections are described. Additionally, the calculation of member stresses and capacity ratios are explained. The seismic requirements of ordinary moment frames, special moment resisting frames, braced frames, eccentrically braced frames and special concentrically braced frames are examined. The requirements in design of joints are explained as design of continuity plates and doubler plates, control of weak-beam/strong-column, determination of the beam connection shear and the brace connection force.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
UBC-97, DBYBHY, Çelik Yapılar, UBC-97, DBYBHY, Steel Structures
Alıntı