Atık Sulardan Kesikli Ve Sürekli Sistemlerle Bor Giderimi

dc.contributor.advisor Nasün-Saygılı, Gülhayat tr_TR
dc.contributor.author Demirçivi, Pelin tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-06-14 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:50:18Z
dc.date.available 2015-05-21T13:50:18Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bor mineralleri, mekanik ve kimyasal birtakım özellikleri nedeniyle dünyada başta cam ve deterjan endüstrisi olmak üzere pek çok sektörde kullanılmakta olan ticari değeri yüksek olan maddelerdir. Doğada daima oksijene bağlı olarak ve genellikle borik asit B(OH)3 ve/veya B(OH)4- olarak bulunan bor elementinin yüksek konsantrasyonlarda bulunması toksik etkiye yol açar. Borat toksisitesi özellikle kurak bölgelerde tarım açısından önemle ele alınması gereken bir konudur. Bu nedenle atıksulardan bor giderimi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada amaç, adsorpsiyon yöntemi kullanılarak atık sulardan bor giderilmesidir. Adsorban olarak Amberlite IRA-743 ve modifiye zeolit kullanılarak kesikli ve sürekli sistemlerde bor giderimine çalışılmıştır. Kesikli sistemlerde, başlangıç konsantrasyonu, adsorban miktarı ve pH gibi deneysel parametrelerin bor giderim yüzdesine olan etkileri incelenmiş, elde edilen deneysel verilerin langmuir ve Freundlich izoterm modellerine uygunluğu incelenmiştir. Sürekli sistemlerde ise, başlangıç konsantrasyonu, debi ve yatak yüksekliğinin bor giderimine olan etkileri incelenmiştir. Thomas ve BDST modelleri deneysel verilere uygulanarak en uygun model belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Boron minerals are very useful for various industrial activities, such as glass industry and detergent industry, due to its mechanical and chemical properties. Boron exists in form of boric acid B(OH)3 or B(OH)4- in the nature. Boron is also an important micro nutrient for the plants to vegetate but if its exists in high concentartions, it could have toxic effects. The toxic effects of boron should be noted especially for dry regions, thus, in recent years, increasing attention has been paid to remove the boron from waste waters. The aim of this study is removal of boron from waste waters by using adsorption process. Batch and column studies were performed by using Amberlite IRA-743 and mofied zeolite as the adsorbents. In batch studies, effects of adsorbent dose, initial concentration and pH on the removal of boron were investigated. Langmuir and Freundlich isoterms were applied to the experimental data. In column studies, the effects of various experimental parameters, such as initial concentration, flow rate, bed height were investigated. Thomas and BDST models were applied to the experimental data to decide the appropriate model. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2687
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bor tr_TR
dc.subject adsorpsiyon tr_TR
dc.subject iyon değişimi tr_TR
dc.subject izoterm tr_TR
dc.subject izoterm modelleri tr_TR
dc.subject Boron en_US
dc.subject adsorption en_US
dc.subject ion exchange en_US
dc.subject isoterm en_US
dc.subject isotherm models en_US
dc.title Atık Sulardan Kesikli Ve Sürekli Sistemlerle Bor Giderimi tr_TR
dc.title.alternative Removal Of Boron From Waste Waters By Using Batch And Column Systems en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8464.pdf
Boyut:
2.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama